Πανεπιστήμιο Frederick | FAQs - Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω σας παραθέτουμε μια λίστα με συχνές ερωτήσεις, στις οποίες θα βρείτε απαντήσεις σχετικά με την επιλογή και την φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Γιατί να επιλέξω το Πανεπιστήμιο Frederick;

Γιατί παρέχει:

 • Ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών.
 • Στήριξη όπου και όποτε χρειάζεται.
 • Μάθηση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Εκπαίδευση υψηλού ποιοτικού επιπέδου και αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, που απαρτίζεται από επιστήμονες που διακρίθηκαν σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Υπόλοιπης Ευρώπης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών με πολύχρονη διδακτική πείρα.
 • Δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα;

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, ως Ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει ως ισότιμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ( Ν.3328/2005).

Ποιο είναι το Πανεπιστήμιο Frederick;

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Με ποια διαδικασία αναγνωρίζονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι του Πανεπιστημίου από τον ΔΟΑΤΑΠ;

Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο. Για τους προπτυχιακούς τίτλους δίνονται εξετάσεις (εφόσον απαιτείται) σε μαθήματα που ορίζει ο ΔΟΑΤΑΠ.

Αν για προσωπικούς λόγους θελήσω να διακόψω μου επιστρέφονται τα χρήματα που έχω καταβάλει;

Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης, η οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου κρίνει αν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Γιατί να εγγραφώ μέσω της UCERT ή/και του δικτύου συνεργατών της;

Μέσω της UCERT και του δίκτυο συνεργατών της, παρέχονται στους φοιτητές άρτια ανθρωποκεντρική υποστήριξη, ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των διδάκτρων και δυνατότητα -ως μέλη του Ομίλου DGroup– απόκτησης παροχών με σημαντικές εκπτώσεις, πχ Πιστοποίηση Πληροφορικής, Συμμετοχή σε σεμινάρια, Πιστοποίηση Αγγλικών κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με κάποιον από τους συμβούλους της Ucert είτε με κάποιο από τα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα του δικτύου συνεργατών της.

Μπορώ να διακόψω προσωρινά τη φοίτηση μου και να συνεχίσω αργότερα;

Μπορεί να διακοπεί η φοίτηση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την προϋπόθεση ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υφίσταται με την ίδια δομή.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα;

Αν ο τελικός βαθμός του μαθήματος κυμαίνεται από 4 ως 4,9, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς επιβάρυνση την επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος του 4, τότε ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά το συγκεκριμένο μάθημα το επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνοντας και το σχετικό κόστος.

Υπάρχει επαναληπτική εξέταση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθώ;

Το Πανεπιστήμιο ορίζει επαναληπτική εξέταση μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι για σοβαρό λόγο δεν παραβρέθηκαν στην κανονική εξέταση του μαθήματος.

Πού, με ποιόν τρόπο και πότε πραγματοποιούνται οι εξετάσεις στα προγράμματα;

Οι εξετάσεις -όπως και η φοίτηση- διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαδικτυακά λόγω COVID-19.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα;

Η διάρκεια σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η διάρκεια για τα πτυχιακά ανέρχεται στα 4 ή 5 έτη αναλόγως.

Σε τι γλώσσα διδάσκονται τα προγράμματα σπουδών;

Τα προγράμματα σπουδών διδάσκονται στην Ελληνική είτε στην Αγγλική  αναλόγως (βλέπε αναλυτικές πληροφορίες σε κάθε ένα πρόγραμμα).

 

Υπάρχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα;

Στις περιπτώσεις που το Πανεπιστήμιο κρίνει απαραίτητο, προσφέρονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα διάρκειας τριών ή τεσσάρων εβδομάδων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής;

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου γενικού ή τεχνικού λυκείου ή ΙΕΚ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή.

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένα αντίγραφα ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών (πτυχίου, αναλυτικής βαθμολογίας)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή είτε από ακαδημαϊκό είτε από επαγγελματικό περιβάλλον
 • Επιστολή ερευνητικών ενδιαφερόντων.

Μπορώ να πάω για σπουδές σε όποια από τις δύο πόλεις θέλω;

Όλα τα προγράμματα λειτουργούν στη Λευκωσία εκτός από το πρόγραμμα της Ναυτιλιακής Διοίκησης, της Προ δημοτικής Εκπαίδευσης και κάποια μεταπτυχιακά πχ. Συμβουλευτική τα οποία λειτουργούν στη Λεμεσό.

Ποιες είναι οι τιμές των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με κάποιον από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους της UCERT, είτε με κάποιο από τα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα του δικτύου συνεργατών της.

Πόσες σχολές έχει;

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μόνο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που οργανώνεται ακαδημαϊκά σε πέντε Σχολές, που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οργανώνονται σε Τμήματα, ενώ για τη διοικητική υποστήριξη λειτουργούν οκτώ υπηρεσίες. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Ποιες άλλες αναγνωρίσεις έχει;

Αναγνώριση από επαγγελματικά σώματα:

 • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αναγνώρισε όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων

Το πενταετές δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Article21(7) of Directive 2005/36/EC Qualifications of Architects).

 • Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτικής Κύπρου.

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Το πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο επαγγελματικός τίτλος Νοσηλευτής/(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Annex V, point 5.2.2 of Directive 2005/36/EC)

 • Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

 • Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής Εκπαίδευσης εγγράφονται στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

 • Association of International Accountants (AIA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 12 από τα 16 γραπτά του ΑΙΑ.

 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 9 και 8 από τα 14 γραπτά του ACCA αντίστοιχα. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ACCA.

 • Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών απαλλάσσονται σε 8 από τα 15 γραπτά του ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales – Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας).

 • Institute of Chartered Shipbrokers

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ICS.

 • Απονομή των ECTS Label και Diploma Supplement Label

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick το ECTS Label, ως υψηλότερη ένδειξη αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άριστη εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS).
Η αναγνώριση αυτή έρχεται να συμπληρώσει επιτυχία του προηγούμενου έτους, όταν στο Πανεπιστήμιο Frederick απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Diploma Supplement Label, μια αναγνώριση για το εξαιρετικό έργο του Πανεπιστημίου στην υλοποίηση του Diploma Supplement. Το Diploma Supplement είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω του οποίου παρέχεται διαφάνεια και διευκολύνεται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων, καθώς και η κινητικότητα των φοιτητών.