ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η αποστολή του Πανεπιστημίου του Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των κοινωνικών επιστημών και των τεχνών, καθώς και συστηματική συμβολή στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η εκπαίδευση που προσφέρεται είναι υψηλής ποιότητας και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα που εξασφαλίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία και την εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Οι κύριοι στόχοι του Πανεπιστημίου Frederick είναι:

 1. η προώθηση της επιστήμης, της γνώσης και της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας,
 2. η  διάδοση, η εφαρμογή και η επιστημονική ανταλλαγή γνώσεων, και
 3. η παροχή υψηλής ποιότητας, διεθνώς αναγνωρισμένης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στo πλαίσιo παροχής των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Frederick και με σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους, συλλέγονται ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Το Πανεπιστήμιο Frederick ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller) καθορίζει όλες τις διαδικασίες, τα μέσα και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – Κανονισμός 2016/679).

Πιο συγκεκριμένα, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που το τελευταίο επιθυμεί να ασκήσει τα νομίμως και θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του. Μερικά από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου είναι αυτά της ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (λήθης), περιορισμού των δεδομένων, φορητότητάς τους και εναντίωσης. Η κεντρική σημασία των δικαιωμάτων αυτών αποτυπώνεται ως εξής : το υποκείμενο των δεδομένων έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να γνωρίζει όχι μόνο ότι συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικά του δεδομένα αλλά και ποια είναι αυτά. Έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων και την επικαιροποίησή τους. Επίσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων, υπό τον απαραίτητο σεβασμό ορισμένων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια όταν, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον απαραίτητα τα δεδομένα ή έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή αποτελούν προϊόν παράνομης επεξεργασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το πρόσωπο επικαλείται βλάβη της προσωπικότητάς του.

 Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου (εφεξής Πολιτική) θέλουμε να σας παραθέσουμε ενδεικτικά ορισμένες πρακτικές και πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση, ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται από ή για εσάς.

Αυτή η Πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω του προσωπικού σας υπολογιστή, κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή συσκευής. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Frederick στο email info@ucert.frederickuniversity.gr 

ΙΙΙ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τονίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου το Πανεπιστήμιο Frederick συνάπτει συμφωνίες είτε με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα είτε με άλλες οργανώσεις / σωματεία / φορείς, καθίστανται «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας». Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick δύναται να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) την ανάθεση ορισμένων εργασιών εκ μέρους του. Στην περίπτωση αυτή, το τρίτο πρόσωπο καθίσταται «εκτελών την επεξεργασία». Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Frederick λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία και νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ήτοι γραπτές συμβάσεις με ρητή ανάθεση αρμοδιοτήτων κ.ά.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Αρ.Σκοπός επεξεργασίας δεδομένωνΠροσωπικά δεδομέναΠιθανές συνέπειες από την αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένωνΝομική βάση επεξεργασίας
1.Εγγραφή ως φοιτητής σε προγράμματα σπουδών του ΠανεπιστημίουΑπαραίτητα προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας, δήλωση συναίνεσηςΑποτυχία εγγραφής/αποτυχία έναρξης σπουδώνΕκτέλεση σύμβασης/Νομική υποχρέωση/ Συγκατάθεση
2.Επικοινωνία με φοιτητή ή τρίτα πρόσωπα ή οργανισμούς για προσφορά ενημερωτικών ειδήσεων για προγράμματα ή/και παροχές του ΠανεπιστημίουΣτοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)Ανεπαρκής παροχή υπηρεσιώνΕκτέλεση σύμβασης/ Συναίνεση
3.Εγγραφή στοιχείων για σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς και ερευνητικούς (αρχειοθέτηση φακέλου)Απαραίτητα προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλ.αλληλογραφίας, αριθμός μητρώου)Μη δυνατότητα αρχειοθέτησης φακέλουΝομική υποχρέωση / Συναίνεση
4.Επικοινωνία με φοιτητή ή τρίτο πρόσωπο (εταιρία, οργανισμός) για διευθέτηση οικονομικών υποχρεώσεωνΠροσωπικά αναγνωριστικά στοιχείαΟικονομική εκκρεμότηταΝομική υποχρέωση/ εκτέλεση σύμβασης
5.Υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές (πχ για φορολογικούς σκοπούς)Προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισηςΠαράλειψη εκτέλεσης νόμιμης υποχρέωσηςΝομική υποχρέωση
6.Υποβολή στοιχείων φοιτητών με συνεργαζόμενους φορείς (όπως ακαδημαϊκά, ιδρύματα ή επαγγελματικές οργανώσεις) για σκοπούς επικοινωνίαςΠροσωπικά στοιχείαΑδυναμία επικοινωνίας/ πλημμελής εκτέλεση συνεργασίαςΝομική υποχρέωση/ συναίνεση
7.Συλλογή δεδομένων για σκοπούς διερεύνησης, δίωξης, εξακρίβωσης ποινικών αδικημάτων και φύλαξης της περιουσίας του ΠανεπιστημίουΠροσωπικά αναγνωριστικά (εικόνα)Αδυναμία διερεύνηση, δίωξης, εξακρίβωσης ποινικών αδικημάτωνΝομική υποχρέωση / εκτέλεση σύμβασης/ ενημέρωση/ συναίνεση

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο/οργανισμό/φορέα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους: 

3.1 Σε περίπτωση συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση, όπως περιγράφηκε ανωτέρω

3.2 Για να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την επιβολή νόμων, καθώς και για τη διερεύνηση και δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως π.χ. απάτες, φθορές περιουσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε πληροφορίας σχετική με εσάς, σε φορείς επιβολής του νόμου και σε άλλους αρμόδιους φορείς που, κατά την εκτίμησή μας, είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα. 

Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές είναι: 

 • Δικαστικές αρχές
 • Αστυνομικές διωκτικές αρχές
 • Οικονομικές υπηρεσίες Κυπριακής Δημοκρατίας  

3.3 Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις απαραίτητες εγγυήσεις που έχουν τεθεί βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμού 2016/679) και κατόπιν της προηγούμενης συνεργασίας με την εθνική εποπτική αρχή περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι του Γραφείου Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1  Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης.

Βάσει αυτών των αρχών, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η σχέση σας με το Πανεπιστήμιο Frederick. Μετά τη λήξη της συμβατικής σας σχέσης, τα δεδομένα σου θα διατηρηθούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για ιστορικούς, ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Ειδικότερα:

Για πρώην φοιτητές ή αποφοίτους, τα δεδομένα τους θα διατηρούνται για περίοδο σαράντα (40) ετών. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, φυλάσσονται και αποθηκεύονται, ψευδωνυμοποιημένα, για περίοδο 60 ετών, τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, βάσει της αρχής ελαχιστοποίησης των δεδομένων, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς και ερευνητικούς.

Για εταιρίες/οργανισμούς/λοιπές οντότητες, μετά τη λήξη της συμβατικής τους σχέσης με το Πανεπιστήμιο Frederick, τα δεδομένα τους θα διατηρούνται για στατιστικούς και ιστορικούς σκοπούς για δέκα πέντε (15) έτη.

Δεδομένα υποψήφιων φοιτητών, που έχουν παρασχεθεί κατόπιν ρητής συναίνεσης τους, αποθηκεύονται για διάστημα ενός έτους στο Γραφείο Αρχείου του Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη άσκησης των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού εναντίωσης). Μετά την πάροδο του ενός έτους, τα δεδομένα τους διαγράφονται. Εξυπακούεται ότι το Πανεπιστήμιο λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο (όπως ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογραφία) για την ασφαλή προστασία και επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά θέματα που σχετίζονται με:

 • Ξέπλυμα χρήματος
 • Φορολογία
 • Οικονομικής Εκκρεμότητας
 • Νομικής Υποχρέωσης
 • Οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1 Τα δεδομένα τόσο των φοιτητών όσο και του ακαδημαϊκού και υπαλληλικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick φυλάσσονται και αποθηκεύονται στο Γραφείο Αρχείου του Πανεπιστημίου Frederick, υπό την απόλυτη εποπτεία του Υπευθύνου του Γραφείου. Πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα δικαιούνται να έχουν, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς επίσης και διοικητικοί λειτουργοί στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

5.2 Δεδομένα λοιπών προσώπων (όπως π.χ. προμηθευτών ή άλλων ατόμων που συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή συμβατικής σχέσης με το Πανεπιστήμιο Frederick), διαφορετικών δηλαδή από εκείνα της παραγράφου 5.1., φυλάσσονται και αποθηκεύονται στο Γραφείο Λογιστηρίου του Πανεπιστημίου Frederick, υπό την απόλυτη εποπτεία του Υπευθύνου του Γραφείου. Πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα δικαιούνται να έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 Ανά πάσα στιγμή, ενώ διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα και μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης – έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα
 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς  
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν ο νόμος μας το επιτρέπει
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό, όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό. Δεν ισχύει το εν λόγω δικαίωμα όταν η επεξεργασία δεδομένων γίνεται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

6.2 Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

6.3 Εάν τα αιτήματά σας ασκούνται επαναλαμβανόμενα ή απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή μπορούν να προσβάλουν την ιδιωτικότητα τρίτων προσώπων, μπορούμε είτε να τα απορρίψουμε ως αβάσιμα είτε να απαιτήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις στα αιτήματά σας από το Πανεπιστήμιο Frederick θα είναι αιτιολογημένες και κοινοποιήσιμες σε εσάς (είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικώς)

6.4 Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην εθνική Εποπτική Αρχή περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Frederick.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείτε να ελέγξετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες.

7.2 Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Για την προστασία σας, θα χρειαστεί να αποδείξειτε την ταυτότητά σας για να λάβετε τέτοια αντίγραφα. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσδιορίσεις τον εαυτό σας και επιπλέον σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην εκπλήρωση του αιτήματός σας. Αν θέλετε να τερματίσετε την συνεργασία σας ή τη σχέση σας με το Πανεπιστήμιο Frederick, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Διοίκηση του Πανεπιστημίου (σε περίπτωση που εκπροσωπείτε εταιρία ή άλλο οργανισμό) ή στο Γραφείο Εγγραφών (για φοιτητές). Θα συμμορφωνόμαστε με τέτοια αιτήματα, εκτός εάν έχουμε νομική υποχρέωση ή και έννομο συμφέρον ως προς τη μη διαγραφή των δεδομένων.

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

8.1 Το Πανεπιστήμιο Frederick λαμβάνει κάθε απαραίτητο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο μέτρο διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, ώστε να αποτραπεί ή να περιοριστεί στο ελάχιστο οποιαδήποτε προσβολή τους. Αυτά τα μέτρα υπακούουν τόσο σε σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές όσο και στις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι τεχνικές της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογραφίας. Φυσικά λαμβάνονται και άλλες μέθοδοι, όπως δημιουργία ισχυρών κωδικών ασφαλείας, ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού υπό νόμιμες προϋποθέσεις και αυστηρή τήρηση πολιτικής εχεμύθειας. Όλες οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

9.Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικώς ή εντύπως) για προγράμματα και εκδηλώσεις-νέα του Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν εξασφάλισης ελεύθερης και ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου.