Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Διοίκηση & Ηγεσία Σχολικών Μονάδων Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Ηγεσία Σχολικών Μονάδων Εξ Αποστάσεως Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση και Ηγεσία Σχολικών Μονάδων μοριοδοτείται από το δημόσιο τομέα και παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων στη θεωρία και τη πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.
Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.
Κάνε την αίτησή σου ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ!

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση & Ηγεσία Σχολικών Μονάδων

Τμήμα:  Επιστημών Αγωγής

Επίπεδο σπουδών:  Master (2ος κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Εξ Αποστάσεως (Full time ή Part time)

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές είναι συνεχείς και ραγδαίες και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων διοικητικών στελεχών έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο. Η αναγνώριση της σημασίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας είναι πλέον καθολική από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στο εξωτερικό καταδεικνύουν πως η ηγεσία σχολικής μονάδας είναι ο δεύτερος σχολικός παράγοντας σε θετική επίδραση στα αποτελέσματα μαθητών.

  Ο σχολικός ηγέτης του σήμερα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Χρήσιμη μεν η επαγγελματική εμπειρία αλλά εξίσου χρήσιμη είναι και η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το εξ’αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς σχολικούς ηγέτες στην προσπάθεια τους για αποτελεσματική διοίκηση σχολείου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

  Αναμένεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν αποκτήσει ένα στερεό υπόβαθρο στην θεωρία αλλά και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής ηγεσίας
  • Ερμηνεύουν και να εξηγούν την δράση και λειτουργία των σχολικών μονάδων
  • Κατανοούν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους μαθητές
  • Αναλύουν τις αρχές της κουλτούρας του σχολείου και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για εισαγωγή, ανάπτυξη και διατήρηση κουλτούρας
  • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής ομαδικής εργασίας και να οργανώνουν αποτελεσματικές κοινότητες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς
  • Κατανοούν τις χρήσεις της τεχνολογίας στην ηγεσία
  • Δουλεύουν αποτελεσματικά με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων
  • Χρησιμοποιούν την αξιολόγηση διδασκαλίας και διδακτικού έργου ως αποτελεσματικό εργαλείο ηγεσίας.
  • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν ηγετικά και διοικητικά στυλ και πρακτικές αποτελεσματικής ηγεσίας ανάλογα με την κατάσταση
  • Αναλύουν και να αξιολογούν την έρευνα για την διοίκηση και ηγεσία
  • Αναλύουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές πολιτικές όσον αφορά τη σημασία και τις προεκτάσεις που έχουν για το προσωπικό και την εκπαίδευση
  • Διαμορφώνουν το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές
  • Βοηθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία.
  • Συγγράφουν επιστημονικές εργασίες που να είναι σε θέση να δημοσιευθούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και να παρουσιαστούν σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας DLEDAΝ051 10
  2 Αποτελεσματική και Επιτυχημένη Σχολική Ηγεσία DLEDAΝ052 10
  3 Εκπαιδευτική Έρευνα DLEDAΝ053 10
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει την επιλογή 1 ή 2 και να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS.
  Επιλογή 1: Μεταπτυχιακή Διατριβή (Ι και ΙΙ) + δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα εμβάθυνσης + ένα (1) επιλεγόμενο μάθημα διερεύνησης.

   

  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (οι φοιτητές επιλέγουν δύο μαθήματα)
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Τεχνολογία DLEDAΝ056 10
  2 Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Αλλαγή DLEDAΝ057 10
  3 Διοίκηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση DLEDAΝ058 10
  4 Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων DLEDAΝ059 10
  5 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού DLEDAΝ060 10
  6 Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση DLEDAΝ061 10

   

  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης, Αρχές και Στόχοι DLEDAΝ062 10
  2 Σύγχρονες Τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα DLEDAΝ063 10
  3 Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση DLEDAΝ064 10
  4 Μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος DLEDAΝ065 10

   

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι DLEDAN054 10
  2 Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ DLEDAN055 20

   

  Η αξιολόγηση του φοιτητή και η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος προκύπτει από τον συμψηφισμό των βαθμολογούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της τελικής εξέτασης.

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

  Τα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick αναφέρουν στην Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ το εξής: “Το γνωστικό αντικείμενο του παραπάνω μεταπτυχιακού τίτλου εμπίπτει στις Επιστήμες της Αγωγής.”

  Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας τα Μεταπτυχιακά που εμπίπτουν στις Επιστήμες της Αγωγής παρέχουν την Παιδαγωγική Επάρκεια.

  Ο νόμος είναι διαθέσιμος εδώ: ΦΕΚ 2023, σελ. 62-63.