Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή

Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή Εξ Αποστάσεως

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master (MSc) in Education for Sustainable Development and Social Change

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις αυτές και τον ρόλο και τη σημασία του ατόμου στην αντιμετώπισή τους, αξιοποιεί τη μακρόχρονη εμπειρία και παράδοση του σε θέματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και προσφέρει το νέο, καινοτόμο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή». Το Πρόγραμμα παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και παιδαγωγικές ικανότητες που χρειάζεται ένα άτομο για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα από το δικό του/της προσωπικό και επαγγελματικό ρόλο. Απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίου από διάφορους κλάδους και υπόβαθρο, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται ως άτομα ή επαγγελματίες να εμβαθύνουν σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης και να τα ενσωματώσουν στην επαγγελματική τους πρακτική μέσα από μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του ατόμου μέσα από τη μετασχηματιστική δυναμική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη βάση της ανάπτυξης ικανοτήτων. Εστιάζει στην κατανόηση και κριτική ανάλυση των ζητημάτων Αειφόρου Ανάπτυξης και στην απόκτηση ικανοτήτων για την παροχή εκπαίδευσης προσανατολισμένης στις αξίες της Αειφόρου Ανάπτυξης.

  Το Πρόγραμμα υιοθετεί την κριτική παιδαγωγική και θεώρηση των ζητημάτων της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις. Αξιοποιεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ως πηγές και ως εργαλείο αλλαγής, και προωθεί επίσης, διεπιστημονικούς, εναλλακτικούς τρόπους μάθησης (για παράδειγμα μέσα από τις εικαστικές τέχνες, δράμα, λογοτεχνία), ενθαρρύνοντας τη δια βίου μάθηση, την έρευνα και την κοινωνική συμμετοχή.

  Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα τα οποία θα προωθούν αειφόρες αξίες, στάσεις και συμπεριφορές και θα είναι σε θέση να ενσωματώνουν τη διάσταση της Αειφορίας στο σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού στον οποίο ανήκουν. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται φορείς κοινωνικής αλλαγής προς την κατεύθυνση της Αειφορίας, ως άτομα και ως επαγγελματίες.

  Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους απόφοιτους και τις απόφοιτες για άμεση απασχόληση ως εκπαιδευτές/τριες και ερευνητές/τριες σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) και σε τοπικές αρχές καθώς και ως επαγγελματίες σε φορείς του ιδιωτικού και κυβερνητικού τομέα που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση θεμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης. Επιπλέον, το Πρόγραμμα αποτελεί προσόν για την επαγγελματική ανέλιξη εκπαιδευτικών που εργάζονται σε οποιοδήποτε τομέα ή επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης.

  Δομή Προγράμματος

  Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
  Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
  ΣΥΝΟΛΟ 90
  Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Κωδικός Όνομα ECTS
  DLSESC501 Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης, Αρχές και Στόχοι 10
  DLSESC502 Μεθοδολογία Έρευνας 10
  DLSESC503 Ενδυνάμωση των Πολιτών και ικανότητες στην Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη 10
  DLSESC504 Ενδυνάμωση των Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσα από μορφές Μη-τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης 10
  DLSESC505 Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 10
  DLSESC506 Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 20
  Επιλεγόμενα Μαθήματα
  Κωδικός Όνομα ECTS
  DLSESC507 Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσω της Λογοτεχνίας και του Θεάτρου 10
  DLSESC508 Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσα από Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορικής 10
  DLSESC509 Αειφόρος Ανάπτυξη μέσω της Εικαστικής Παιδείας 10
  DLSESC510 Αντιμετώπιση ανισοτήτων και Αειφόρος Ανάπτυξη 10
  DLSESC511 Αξίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 10

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.