Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας Εξ Αποστάσεως

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική φροντίδα Εξ Αποστάσεως Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας μοριοδοτείται στο δημόσιο τομέα και παρέχει στους φοιτητές και νέους επαγγελματίες υγείας την κατάλληλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία έτσι ώστε να διεκδικήσουν μία θέση στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας (σχολικές μονάδες, Κέντρα Υγείας, δομές υγείας της περιφέρειας και των δήμων κ.α.).

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

Κάνε την αίτησή σου ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ!

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική φροντίδα

Τμήμα: Επιστημών Υγείας

Επίπεδο σπουδών:  Master (2ος κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Εξ Αποστάσεως (Full time ή Part time)

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Κοινοτική Φροντίδα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη φροντίδα υγείας για την πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή υγείας καθώς και της αποκατάστασης της νόσου, σε άτομα, οικογένειες και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, στην κοινότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους ειδικούς που ενδιαφέρονται για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  • Να αυξήσουν τις γνώσεις για τις βασικές έννοιες της υγείας και ασθένειας της κοινότητας,
  • Να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας,
  • Να αναπτύσσουν προγράμματα και αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στην κοινότητα,
  • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για την προαγωγή της Κοινοτικής Υγείας,
  • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
  • Να αξιολογούν τις ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές ανάγκες υγείας,
  • Να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και εξειδικευμένη θεραπευτική φροντίδα των τραυμάτων.

  Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές / – τριες αναμένεται να αποκομίσουν πλεονεκτήματα από την απόκτηση αυτής της εξειδίκευσης όπως:

  • Την ανταπόκριση στις νέες παγκόσμιες τάσεις στην υγεία για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
  • Τις σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
  • Την ανέλιξη επαγγελματιών που ήδη εργάζονται
  • Την αναμενόμενη οργάνωση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας θα οδηγήσει σύντομα στην ανάπτυξη νέων θέσεων στην κοινότητα
  Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
  Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
  Σύνολο 90

   

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLMCHC106 Πολιτικές Υγείας – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 5
  2 DLMCHC103 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι 10
  3 DLMCHC101 Βιοστατιστική-Επιδημιολογία 10
  4 DLMCHC112 Μεθοδολογία έρευνας 5
  5 DLMCHC104 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας ΙΙ 10
  6 DLMCHC102 Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 10
  7 DLMCHC105 Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων 10
  8 DLMCHC202 Φροντίδα Υγείας Βασισμένη σε Ενδείξεις 10

   

  Επιλεγόμενα Μαθήματα ή Μεταπτυχιακή Εργασία

  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLMCHC114 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων 10
  2 DLMCHC115 Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας 10
  3 DLMCHC113 Αξιολόγηση Υγείας της Οικογένειας 10
  4 DLMCHC201 Μεταπτυχιακή Εργασία 20

  Η αξιολόγηση του φοιτητή και η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος προκύπτει από τον συμψηφισμό των βαθμολογούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της τελικής εξέτασης.

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.