Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εξ Αποστάσεως

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master (MSc) in Information and Communication Technologies in Education for Sustainable  Development

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, που προέρχονται από το χώρο των επιστημών ευρύτερα (περιβαλλοντικές, φυσικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες, από το χώρο των τεχνολογιών και της παιδαγωγικής) και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις ικανότητές τους και την επάρκειά τους στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στην τυπική, μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και ευρύτερα σε άτομα από ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό που ασχολούνται με θέματα περιβαλλοντικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα.

  The program aims to:

  • Use problem-based learning and service learning as methodologies for integrating sustainability issues in formal and non-formal education environments.
  • Enhance knowledge for informed decision and policy-making on education for sustainable development issues.
  • Develop a deeper understanding of the relationship between education policy and planning in the field of ESD; the institutional structures needed to support ESD policies; and the role of various actors and entities in shaping educational policy and change for sustainability.
  • Enhance critical, analytical and integrative skills for developing ICT-enabled ESD curricula and training programmes.
  • Produce professional experts on ICT-enabled ESD having the capacity to become reflective practitioners and agents of change, locally as well as globally.
  • Offer a virtual learning environment supported by critical pedagogies in contextualising sustainability issues with innovative use of ICTs as means, as resources and as enabling transformative tools.

  Course of the program are allocated either 5 or 10 ECTS credits, which equates to 125 (5 ECTS) and 250 (10 ECTS) hours of work for the learner, respectively. Learner activities and workload have been divided into four areas: (1) directed learning online, (2) dynamic interaction online, (3) assessment, and (4) independent learning. Given that courses are 14 weeks long, then an average learner will be engaged in ‘Directed Learning Online’, which involves reviewing pre-designed online content by themselves for up to 2.5 hours per week; in ‘Dynamic Interaction Online’ or ‘live’ interaction with their peers and/or the e-tutor for about 1.5 hour per week; and in preparation for ‘Assessment’ by themselves or with peers for 7 hours per week. An additional 7 hours per week is allowed for ‘Independent Learning’ or reading beyond the course.

  Course Structure Diagram

  SEMESTER 1
  Code Name ECTS
  ICTESD501 SUSTAINABILITY THEORY, SYSTEMS THINKING AND TRANSFORMATIVE CHANGE 10
  ICTESD502 APPROACHES TO EDUCATIONAL RESEARCH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5
  ICTESD503 ESD PEDAGOGY AND ICT 10
  ICTESD505 ACTION RESEARCH AND PARTICIPATORY ACTION RESEARCH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5
  TOTAL 30

   

  SEMESTER 2
  Code Name ECTS
  ICTESD504 APPROPRIATE TECHNOLOGY, ACTIVE CITIZENSHIP AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 10
  ICTESD506 ICT, INSTRUCTIONAL/LEARNING DESIGN AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5
  Electives 15
  TOTAL 30

   

  SEMESTER 3
  Code Name ECTS
  ICTESD513 DISSERTATION 30
  TOTAL 30

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

  Τα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick αναφέρουν στην Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ το εξής: “Το γνωστικό αντικείμενο του παραπάνω μεταπτυχιακού τίτλου εμπίπτει στις Επιστήμες της Αγωγής.”

  Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας τα Μεταπτυχιακά που εμπίπτουν στις Επιστήμες της Αγωγής παρέχουν την Παιδαγωγική Επάρκεια.

  Ο νόμος είναι διαθέσιμος εδώ: ΦΕΚ 2023, σελ. 62-63.