Πανεπιστήμιο Frederick | Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων Εξ Αποστάσεως

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Εξ Αποστάσεως

Κάνε τη διαφορά και απέκτησε εξ αποστάσεως Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ. Κάνε την επιχείρηση σου δυνατή ή ανέπτυξε τις επιχειρηματικές σου δεξιότητες και γίνε ανταγωνιστικός στον τόπο που επιλέγεις να ζήσεις.

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Με τη συμπλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  Οι φοιτητές θα αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ικανότητες για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων σε επιχειρηματικούς οργανισμούς και βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

  Να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και να ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους. Να παράσχει στους σπουδαστές τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών. Να δώσει στους φοιτητές τη βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Να εισαγάγει τους σπουδαστές στις παγκόσμιες επιχειρηματικές λειτουργίες. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με το επιχειρηματικό περιβάλλον και να τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις.

  Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν:

  στο Δημόσιο, (ως λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία, όπως Οικονομικών, Εμπορίου), και στον Ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη επιχειρήσεων, σε λογιστικά τμήματα, ή τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, τμήματα οικονομικών και σε τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς), να αυτοεργοδοτηθούν δημιουργώντας δική τους επιχείρηση, και μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε σε άλλους συναφείς τομείς

  Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά 180
  Επιλογής 60
  TOTAL 240

  Υποχρεωτικά

  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLABCO152-1 Επιχειρησιακή Επικοινωνία 10
  2 DLABSA151-1 Εισαγωγή στη Λογιστική 10
  3 DLABSE151-1 Μικροοικονομική Ανάλυση 10
  4 DLABSM152-1 Αρχές Μάρκετινγκ 10
  5 DLACSC152-1 Πακέτα Εφαρμογών και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 10
  6 DLAMAT151-1 Μαθηματικά των Επιχειρήσεων 10
  7 DLABSE253-1 Μακροοικονομική Ανάλυση 10
  8 DLABSO253-1 Οργάνωση των Επιχειρήσεων 10
  9 DLAFIN253-1 Χρηματοοικονομική 10
  10 DLABSM254-1 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Έρευνα Μάρκετινγκ 10
  11 DLABSA254-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
  12 DLABSM355-1 Στρατηγικό και Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 10
  13 DLAMAT355-1 Στατιστική για τις Επιχειρήσεις 10
  14 DLABSO457-1 Διοικητική Επιστήμη 10
  15 DLABRM356-1 Μεθοδολογία της ‘Έρευνας 10
  16 DLABSL254-1 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 10
  17 DLABSP458-1 Πτυχιακή Εργασία 10
  18 DLABSO356-1 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επιχειρηματική Πολιτική 10

  Επιλογής

  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DLABSA255-1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου 10
  2 DLABSA256-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
  3 DLABSA357-1 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Θεωρίας και Πρακτικής 10
  4 DLABSA358-1 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική 10
  5 DLABSA457-1 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής 10
  6 DLABSA458-1 Φορολογία 10
  7 DLABSE355-1 Οικονομική Θεωρία του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης 10
  8 DLAFIN356-1 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 10
  9 DLABSO355-1 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
  10 DLABSO458-1 Επιχειρησιακή Ηθική 10
  11 DLABSM457-1 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 10
  12 DLABSM356-1 Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διοίκηση Πωλήσεων 10

   

  Η Διάρκεια Σπουδών είναι 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 16 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

  ABCO101: Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι

  Course Contents

  In particular, the course covers the following:

  development of student’s writing skills with emphasis given on writing

  essays (argumentative essays -for and against, opinion)

  formal letters (advice, complaint, application)

  curriculum vitae

  project writing

  development of students’ speaking and listening skills through class discussions, oral presentation of students’ work in class and other communicative drills

  extensive business writing including memoranda and agendas

  business terminology

  vocabulary enrichment achieved with students’ active participation in discussions on topics of common interest and the comprehension of passages from various sources

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. develop their writing and oral skills at a mature level, emphasising the literary effects of language
  2. compose various forms of business writing and well-developed essays
  3. apply acquired knowledge to write effectively for a variety of forms
  4. communicate confidently and effectively in spoken language in a wide range of situations
  5. use the vocabulary needed for advanced level communication
  6. develop the ability to read and view for information and respond critically to social, cultural and emotional values in texts
  7. analyse and evaluate advanced and authentic texts such as extracts, articles, and justify their opinion with accuracy and precision
  8. develop and establish opinions, synthesise texts and ideas, and express authentic thought with clarity
  9. identify and apply basic business terms essential in their academic and professional environment

  ABCO102: Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ

  Course Contents

  In particular the course covers the following:

  advanced argumentative essays with emphasis given on

  outlining problems and offering solutions

  giving an opinion

  presenting both sides of an argument

  report writing (assessment, proposal & informative)

  note-taking

  summary writing

  news articles and press releases

  effective oral presentation techniques

  news letters

  business terminology essential for effective business communication

  vocabulary enrichment achieved with students’ active participation in class debates on topics of common interest and the comprehension of passages from various sources

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. show proficiency and fluency in the oral and written word
  2. practise writing as a process of motivated inquiry, engaging other writers’ ideas through the use of quotations, paraphrase, allusions and summary
  3. recognise how form and structure shape a text’s meaning and appreciate how genre generates expectations
  4. deliver an effective oral presentation in an academic environment
  5. interpret and summarise advanced reading texts
  6. synthesize advanced written word and present it either orally or in writing in a logical and fluent manner
  7. identify and apply the terminology used in the professional business world

  ABSA101: Εισαγωγή στη Λογιστική Ι

  Course Contents

  Accounting equation: Understanding and applying the basic accounting equation.

  Double entry bookkeeping: as applied to: assets, liabilities, capital, revenue, purchases and Expenses. Be able to balance off accounts.

  Returns and carriage: Understanding and applying the accounting treatment of returns and carriage.

  The ledger and its possible sub-divisions: Understanding the distinction between personal, real and nominal accounts.

  Discounts: Applying the accounting treatment of discounts.

  Capital and revenue expenditure: Understanding the distinction between capital and revenue expenditure.

  Trial balance: The extraction of the Trial Balance from the ledger accounts.

  Final Accounts: Introduction to Final accounts.

  Adjustments to the final accounts:  These include adjustments for accruals, depreciation, prepayments, bad debts and the provision for bad debts.

  Preparing final accounts: Preparing the Trading and Profit and Loss Account and Balance Sheet after dealing with adjustments.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify the basic principles underlying the recording of business transactions and have the ability to prepare accounts for sole traders.
  2. Apply the concept of double entry bookkeeping and also be in a position to prepare a Trading and a Profit and Loss Account for a sole trader-involving end of year adjustments.
  3. Understand the notion of profit and its significance in the successful continuation of a business and calculate its value
  4. Examine the concept of profit in accounting to that of profit and competitiveness in other business disciplines.
  5. Use the understanding of accounting to evaluate the performance of companies.

  ABSA102: Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI

  Course Contents

  orrection of errors and journals: Understanding and applying journal entries to correct errors in the accounting records.

  Control accounts: Preparing the sales ledger and purchase ledger control accounts.

  Incomplete records: Preparing final accounts from incomplete records.

  Non-profit organisations: Preparing final accounts for non-profit organisations.

  Manufacturing accounts: Understanding their purpose and constructing manufacturing accounts.

  Introduction to ratio analysis: Examination of key indicators for the financial performance and financial position of a firm.

  Introduction to stock valuation: Identify and examine methods for carrying out stock valuation.

  Introduction to partnership accounts:  These include: the legal framework, appropriation accounts and partners’ personal accounts.

  Introduction to limited company accounts: Compare the differences between sole trader and limited company accounts.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Prepare accounts for manufacturing businesses and partnerships. Furthermore to be able to apply the principles of double entry and prepare accounts from incomplete records
  2. Evaluate the basic financial accounting concepts and prepare final accounts for all types of business.
  3. Formulate an opinion at more advanced accounting subjects when analysis will become a key aspect.
  4. Compare the differences between how companies perform in terms of their accounting profits, with the differences between how companies perform in terms of other measures of performance
  5. Consider the accuracy of accounts as means of measuring how companies perform over the business cycle.

  ABSE101: Εισαγωγή στη Μικροοικονομική

  Course Contents

  Introduction to Economics

  Economic agents and economic problems. Inputs and outputs. The production possibility frontier.

  The law of increasing marginal opportunity cost.

  Economic Systems

  The role of the market in the solution of the three economic problems. Resource allocation and the rational for government intervention. Market Outcomes and Market Failures vs. Government Failures

  Market Fundamentals

  The demand for goods. The demand schedule and the demand curve. Factors, determining demand. Shifts in demand.

  The supply of goods. The supply schedule and the supply curve. Factors, determining supply. Shifts in supply.

  The market equilibrium. Effects of a shift in supply or demand.

  Quantifying Market Responses: Elasticity .

  Price elasticity of demand. Elasticity and revenue.  Income elasticity of demand. Cross-price elasticity of demand. Price elasticity of supply.

  Applications of Supply and Demand and Price Elasticity

  The economics of agriculture. The impact of a tax on price and quantity. Price controls. Price floors and price ceilings.

  Demand and Consumer Behaviour

  Choice and utility. Consumer equilibrium. The dynamics of consumer equilibrium: income effect and substitution effect. Deriving   the demand curve. Consumer surplus.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify economic problems and economic decision makers.
  2. Apply graphical analysis to problem solving
  3. Examine the role of the market in the solution of the three economic problems
  4. Define and analyze market equilibrium and it dynamics.
  5. Quantify market responses of buyers and sellers.
  6. Identify and describe the applications of supply and demand
  7. Analyze consumer decision making and assess the importance of consumer surplus

  ABSE102: Εισαγωγή στη Μακροοικονομική

  ABSE204: Μακροοικονομική Ανάλυση

  Course Contents

  Money and the functions of money:

  The nature of money; the evolution of money; the forms of money; the functions of money. Liquidity and money aggregates; a basic understanding of money supply

  The demand for money:

  Definition. Motives for money demand: transactionary motive, precautionary motive, speculative motive (liquidity preference). The real vs. the nominal interest rate. The money demand curve. Factors, affecting money demand.

  Banking and the supply of money:

  Modern frictional-reserve banking. The process of deposit creation and the deposit multiplier. The balance sheet of the commercial bank.

  Central Banking and monetary policy:

  The role of the central bank. The balance sheet of the central bank. Monetary policy: goals and instruments. Open market operations; discount rate policy; the minimum reserves requirement. Effectiveness of the instruments. Monetary policy in the AD-AS framework. Monetary effects in the long run. From aggregate demand to aggregate supply.

  The foundations of aggregate supply:

  Short run vs. long run in macroeconomics. Deriving the short run aggregate supply curve. The segments of the SRAS curve. Determinants of aggregate supply in the short run. The long run aggregate supply curve – slope and determinants.

  Inflation and unemployment:

  Unemployment: nature, forms and measurement. Inflation – sources, forms and measurement. The trade-off of inflation and unemployment – the Phillips’ curve. The short run Phillips’ curve and the SRAS curve. The long run Phillips’ curve and the LRAS curve. The natural rate of unemployment and the potential GDP again.

  Economic growth:

  Definition. Conditions, factors and measurement of economic growth. Theories of growth. Models of growth and approaches to economic development. Alternative models of growth in developing countries.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Understand the nature of money and its functions
  2. Distinguish money aggregates and understand factors, determining money supply. Analyze factors, affecting money demand and the equilibrium in the money market
  3. Indicate the tools used by the Central Bank to influence the money supply and interest rates
  4. Construct the aggregate supply curve and compare and contrast short run and long run macroeconomic equilibrium
  5. Distinguish sources and factors of economic growth and analyze indicators of economic growth.

  ABSE403: Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Course Contents

  Introduction to history and institutions

  History of European Integration

  Basic facts, law, institutions and the budget

  Decision making

   

  The economics of integration: tools and concepts

  Introduction to essential microeconomic tools and preferential liberalisation

  Market size and scale effects

  Growth effects and factor market integration

  Economic integration, labour markets and migration

  Introduction to essential macroeconomic tools

   

  EU Micro policies

  The Common Agricultural Policy

  Location effects, economic geography and regional policy

  EU competition policy and state aid policy

  EU trade policy

   

  EU monetary and fiscal policies

  The European Monetary System

  The European monetary union

  Fiscal policy and the Stability Pact

  The financial markets and the euro

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Explain how European integration came about and analyse the economic and political logic that led to the creation of the Union.
  2. Identify how micro and macro economic tools can help understanding the logic of integration.
  3. Review the main EU policies and their effects on the economy and society.
  4. Analyse the monetary and fiscal aspects of the European integration process.

  ABSL210: Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι

  Course Contents

  The Legal System of Cyprus ; Definition of Law. Distinguishing between types of law. Considering the sources of law in Cyprus, namely the European Law, the Constitution, Case Law, Common Law & Equity. Meaning and application of the doctrine of precedent and the doctrine of necessity. Court structure, hierarchy and jurisdiction. EU institutions. Examination of sources of EU law (regulations, directives etc). Considering the notions of direct effect and direct applicability Meaning of human rights and their protection in Cyprus.

  Analysis/Introduction to Contract Law – Formation of Contracts I: Contract law definitions and Principles. Examination of the elements that are required for a legally binding contract to exist and analysis of the main elements: offer, acceptance, consideration, intention. Types of Contracts. Distinguishing offers from invitations to treat. Explanation of the doctrine of Promissory Estoppel and Privity of Contract.

  Vitiating Factors of Contract and Terms – Formation of Contract II: Distinguishing between terms and representations. Classification of contractual terms (conditions, warranties etc). Meaning and effect of breach of contract. Remedies and rules for awarding damages.

  The Law of Torts: The effect of tort law as part of the law of obligation. Distinction between liabilities and nature of tort and contract. Types of torts, namely the tort of negligence.

  Introduction to Company Law: The effect of separate legal personality, distinguishing between different types of companies (private/public company and between companies limited by shares/by guarantee) and from other forms of businesses, such as partnerships.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Acquire knowledge of the foundations of business law and how these operate within context of business.
  2. Explain the main sources of law of Cyprus including the application of EU Law and UK Law, the structure and jurisdiction of the Courts and the application of legal doctrines.
  3. Analyse the main elements of a legally binding contract, appreciate the key role of contract terms in commercial transactions, understand the effects of breaching a contract, the rules in relation to recovering damages and the remedies available to the innocent party.
  4. Understand the difference between law of torts and law of contracts, the different types of torts including the tort of negligence.
  5. Understand the structure and differences between various entities (companies and partnerships), advise and compare in terms of liability.
  6. Analyse the legal liability of parties in business transactions and to demonstrate the capacity for legal analysis, research and problem solving skills within the context of Business Law.
  7. Develop a critical understanding of the law so as to be able to apply the legal principles (and case law) to various practical situations and to produce written advice.

  ABSL310: Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ

  Course Contents

  T he Law of Contracts: Review of the elements that are required for a legally binding contract. Meaning and effect of breach of contract (measure of damages, remoteness of damage & equitable remedies). Effect and application of exclusion clauses. Analysis of Sale of Goods Act.

  The Law of Negligence: Analysis of the notion of duty of care and breach of that duty, as well as remoteness of damage caused due to negligence. Defenses to an action of Negligence.

  The Law of Agency: Distinctive features of commercial agency (actual and apparent authority), creation of agency relationship (express, implication, ratification, estoppel etc). Agent’s duties and Liability.

  Company law and Partnership Law: Structure, formation and management. Incorporation of a company, analysis of the constitutional documents of a company (Memorandum and Articles of Association). Analysis of issues such as Ultra Vires and pre-incorporation contracts. Directors’ role and duties (namely fiduciary duties). Meetings and resolutions of the company. Different types of partners and partnerships.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Acquire knowledge of the foundations of business law and how these operate within context of business.
  2. Define and analyze of contractual liability of parties, factors/clauses that affect the validity of contract (rules in relation to exclusion clauses) and advise in terms of damages (remoteness of damage, measure of damages, equitable remedies).
  3. Analyze the main elements of negligence, notions such as duty of care, breach and damage and advise in terms of defences to an action of negligence.
  4. Identify the distinctive features of commercial agency (concepts such as ratification, agency by holding out/estoppel). Understand the structure and differences between various entities (companies and partnerships) and compare in terms of liability, management and formation.
  5. Assess business issues that may arise such as ultra vires transactions and pre-incorporation contracts and advise whether they invalidate business transactions. Analyse the role of directors and their duties towards the company. Distinguish the types of company meetings and resolutions.
  6. Analyze the legal liability of parties in business transactions and to demonstrate the capacity for legal analysis, research and problem solving skills within the context of Business Law.
  7. Develop a critical understanding of the law so as to be able to apply the legal principles (and case law) to various practical situations and to produce written advice.

  ABSM101: Αρχές Μάρκετινγκ Ι

  Course Contents

  Marketing in a changing world: creating customer value and satisfaction

  What is marketing?

  Understanding the marketplace and consumer needs

  Marketing orientations towards designing a customer-driven marketing strategy

  Building customer relationships

  Capturing value form customers

  The new marketing Landscape

  Overview: Strategic marketing planning and marketing process

  Company wide Strategic Planning: Defining Marketing’s Role

  Planning Marketing: Partnering to Build Consumer Relationships

  Marketing Strategy and the Marketing Mix

  Managing the Marketing Effort

  Measuring and Managing Return on Marketing

  The Marketing Environment

  The company’s Microenvironment

  The company’s Macro environment

  Responding to the Marketing Environment

  Marketing in the internet age

  Market Segmentation, targeting and positioning

  Basis for consumer market segmentation – Geographic, demographic, psychographic, behavioural

  Requirements for effective segmentation

  Differentiation and Positioning

  Market coverage strategies-Choosing a market coverage strategy

  Market positioning and identification of competitive advantages

  Choosing, communicating and delivering the right positioning strategy

  Product, Services, and Branding Strategy

  What is a Product?

  Product and Service Decisions

  Branding Strategy: Building Strong Brands

  Services Marketing

  Additional Product Considerations

  Pricing decisions

  Factors Affecting Price Decisions

  Types of Cost Factors that affect Pricing Decisions

  Pricing strategies

  Distribution

  What is a distribution channel

  Types of intermediaries

  Distribution channel functions

  Vertical marketing systems (an introduction)

  Promotion and environmental issues

  The promotional mix

  IMC concepts

  Steps in developing effective communication

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Demonstrate understanding of the fundamental functions of marketing.
  2. Identify and understand the importance of the various factors making up the company’s marketing environment.
  3. Identify the elements of the marketing mix and comprehend their role in creating successful marketing strategies
  4. Comprehend and use the concepts of market segmentation, targeting and positioning and the marketing strategies for differentiation and competitive advantage.
  5. Apply basic marketing theories using case study analysis and group projects.

  ABSM112: Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ

  Course Contents

  1.       Consumer Markets and Consumer Buyer Behaviour

  a.       The marketing concept

  b.       The marketing mix

  c.       Customer value

  d.       Model of Consumer Behavior

  e.       Characteristics Affecting Consumer Behavior

  f.         Types of Buying Decision Behavior

  g.       The Buyer Decision Process

  h.       The Buyer Decision Process for New Products

   

  2.        Communicating Customer Value: Integrated Marketing Communications Strategy

  a.       The Promotion Mix

  b.       Integrated Marketing Communications

  c.       A View of the Communication Process

  d.       Steps in Developing Effective Communication

  e.       Setting the Total Promotion Budget and Mix

  f.         The Nature of Each Promotion Tool

   

  3.       Advertising

  a.       Advertising definition

  b.       Setting Advertising Objectives

  c.       Setting the Advertising Budget

  d.       Developing Advertising Strategy

  e.       Selecting Advertising Media

  f.         Evaluating Advertising Effectiveness and Return on Advertising Investment

   

   

  4.       Public Relations and Sponsorship

  a.       Public Relations definition

  b.       The Role and Impact of Public Relations

  c.       Marketing Public Relations (MPR)

  d.       Major Public Relations Tools

  e.       Sponsorship definition

  f.         Forms and levels of sponsorship

  g.       Considerations for successful sponsorship

  h.       Risks associated with sponsorship

  i.         Ethical Considerations

   

  5         Personal Selling and Sales Promotion

  a.       The Nature of Personal Selling

  b.       The Role of Sales Force

  c.       Sales Force Structure

  d.       Supervising and Motivating Salespeople

  e.       Evaluating Salespeople and Sales force Performance

  f.         Steps in Personal Selling Process

  g.       Sales Promotion

  h.       Rapid Growth of Sales Promotion

  i.         Consumer Promotion Tools

  j.         Developing the Sales Promotion Program

   

  6         Direct and Online Marketing

  a.       Building Direct Customer Relations

  b.       Benefits to Buyers

  c.       Benefits to Sellers

  d.       Customer Databases and Direct Marketing

  e.       Forms of Direct Marketing

  f.         On Line Marketing

  g.       On Line Marketing Domains

  h.       Type of On Line Marketers

  i.         Setting Up and Online Marketing Presence

  j.         Designing Effective Web Sites

   

  7.   New Product Development and Product Life-Cycle Strategies

  a.       Product Life Cycle Strategies

  b.       Introduction Stage

  c.       Growth Stage

  d.       Maturity Stage

  e.       Decline Stage

  f.         Linking PLC stages with different promotional tools

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify the fundamental functions of marketing and demonstrate understanding of the importance of the application of the fundamental functions of marketing by businesses in today’s competitive world.
  2. Identify the main promotional tools and comprehend their role in achieving marketing objectives
  3. Define the Product Life Cycle concept and relate the use of each of the promotional tools with the various stages of the Product Life Cycle.
  4. Identify the importance of consumer behaviour principles in creating successful promotional campaigns for different market segments
  5. Employ the consumer decision process model to identify how customers make their buying decisions

  ABSM203: Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα

  Course Contents

  1. Introduction to marketing Research

  a. What is Marketing Research?

  b. The Marketing Information System

   

  2. The Marketing Research Process

  a. The Marketing Research Process (An Eleven-step process)

   

  3. The Marketing Research Industry

  a. Ethics and Marketing Research

   

  4. Defining the problem and determining Research Objectives

  a. Establishing the need for Marketing Research

  b. Define the Problem

   

  5. Research Design

  a. Research Design: Exploratory, Descriptive, and Causal Research

   

  6. Using secondary data and on-line information

  a. Advantages / Disadvantages of Secondary data

   

  7. Observation, Focus groups, and other Qualitative methods

  a. Focus Groups

   

  8. Survey Data-Collection Methods

  a. Advantages of surveys.

   

  9. Understanding Measurement in marketing Research

  a.  Basic Question-Response Formats

  b. Levels of Measurement Scales

   

   

  10. Designing the Questionnaire

  a. The Questionnaire Development Process

   

  11. Selecting and Determining sample size

  a. Basic concepts in Samples and Sampling

  b. Sample size

   

  12. Data Collection in the Field, Non-response Error, and Questionnaire Screening

  a. Non-sampling Error in Marketing Research

  b. Data Collection Errors

   

  13. Generating descriptive and inferential statistics

  a. SPSS

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify the importance of information systems in assisting the marketing planning process.
  2. Understand the ways in which information is generated and utilised by modern companies.
  3. Identify the 11 marketing research steps.
  4. Outline the various research methods.
  5. Employ the various research methods and tools to different marketing research situations.

  ABSM307: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

  Course Contents

  Learning Outcomes of the course unit

  ABSM405: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

  Course Contents

  New Perspectives on Marketing in the Service Economy

  Why study Services?

  What are Services?

  The Marketing Challenges Posed by Services

  The Expanded Marketing Mix Required for Services

   

  Developing Service Concepts: Core and Supplementary Elements

  Planning and Creating Services

  The Flower Service

  Planning and Branding service Products

  Development of New Services

   

  Distributing Services Through Physical and Electronic Channels

  Place and Time Dimensions

  Delivering Services in Cyberspace

   

  Exploring Business Models: Pricing and Revenue Management

  Effective Pricing Is Central to Financial Success

  Pricing Strategy Stands on Three Legs

  Putting Service Pricing into Practice

   

  Educating Customers and Promoting the Value Proposition

  Role of Marketing Communications

  Communicating Services Presents Both Challenges and Opportunities

  The Marketing Communications Mix

   

  Designing and Managing Service Processes

  Blueprinting Services to Create Valued Experiences and Productive Operations

  Dysfunctional Customer Behaviour Disrupts Service Processes

   

  Crafting The Service Environment

  What is the Purpose of Service Environment?

  Dimensions of the Service Environment

   

  Managing People for Service Advantage

  Service Employees Are Crucially Important

  Frontline Work Is Difficult and Stressful

  Cycles of Failure, Mediocrity, and Success

  Human Resources Management:

  How to Get It Right

   

  Improving Service Quality and Productivity

  What is Service Quality?

  The Gaps Model-a conceptual tool to identify and correct Service quality Problems

  Measuring and Improving Service Quality

  Defining and Measuring Productivity

  A Process for Developing New Services

   

   

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify the characteristics of services and the distinctive marketing challenges posed
  2. Identify the components of the expanded services marketing mix (7 Ps) and apply the 7Ps concept to different service settings
  3. Describe the flower of service and know how the facilitating and enhancing supplementary services relate to the core product
  4. List the categories of new service development and be familiar with the factors needed to achieve success in developing new services
  5. Evaluate the effectiveness of the 7Ps used by various service organisations

  ABSM408: Στρατηγικό Μάρκετινγκ

  Course Contents

  Understanding Marketing Strategy

  Corporate and Marketing Strategy

  Market Orientation

  Strategic Marketing Planning

  Stakeholder theory

  Introduction to the strategic marketing process and the marketing plan

  Understanding the marketing environment-Opening up Analysis and Positioning

  Internal Analysis

  Organizational Strengths and Weaknesses

  The PLC

  Product Portfolio Analysis (BCG Matrix)

  External Analysis

  Market Threats and Opportunities

  The competitive environment

  Porter’s Model of Industry Attractiveness

  The impact of the internet on the competitive environment

  Macro-environmental analysis

  Models: PEST , PESTEL C, DEEPLIST

  Market segmentation, targeting and positioning

  Market segmentation process

  Bases for market segmentation

  Targeting strategies

  Strategic Positioning

  Marketing planning elements

  Business mission

  Objectives

  Ansoff’s product/Market expansion grid

  SWOT analysis

  Value based marketing

  Ethics in Marketing strategy

  A Sustainable Earth Matters

  Green Marketing Strategies

  Social Marketing

  Marketing to children

  Shaping the core marketing strategy

  Product development

  Price

  Distribution

  Promotion

  Communicating Effectively

  Defining the IMC Concept

  Corporate Image and Corporate Identity

  The 7 evolutionary stages of IMC

  Organizational Challenges to Implementing the IMC concept

  IMC in the online environment

  Brands and Brand Strategies

  Advertising-branding relationship

  Innovative advertising methods

  Business to Business marketing

  Implementation is the Key

  Planned Versus Emergent Implementation

  The Main Factors Influencing Strategy Implementation

  Implementation through internal marketing

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify the principles and importance of strategic marketing thinking.
  2. Apply the steps of corporate planning with particular emphasis on the design of appropriate mission and corporate portfolio design.
  3. Identify the stages of the strategic marketing planning
  4. Apply strategic marketing planning stages to prepare a marketing plan for a company
  5. Design effective internal marketing strategies for effective implementation of strategic plans

  ABSO103: Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι

  Course Contents

  • The Nature of Management and Organizations
  • Types and main forms of business organizations and the reasons for their existence.
  • The various resources organizations have available for the delivery of goods and services
  • The roles, functions and skills of management.
  • Application of the management functions on different organizational settings

  The Evolution of Management Theory

  • The schools of management though, since its early evolution.
  • The relevance of Classical, Behavioural, and Management Science theories to management practice
  • The Contingency and Systems approaches to managerial practice.
  • The factors necessitating organizations to become learning organizations.

  Organizational Environment and Effectiveness

  • The major micro environmental and macro environmental factors impacting business operations
  • The impact of the environment on organizational and managerial decisions.
  • Techniques employed by organizations to respond to environmental impacts

  Organisational Ownership and Types of Structures

  • Forms of business ownership
  • The structure of a proprietorship, partnership and Limited liability companies
  • Managing franchising and licensing
  • The characteristics of mergers, acquisitions and alliances
  • Special issues in Corporate ownership

  The Ethical and Social Environment of Organisations

  • Ethics in an Organisational context
  • Managerial ethics and managing ethical behaviour
  • Emerging ethical organisational issues
  • Social responsibility and corporate social governance
  • The role of Government in social responsibility and the influence to organisations

  Information Technology effects on Management

   • Managing Information and Information Technology
   • Information and the manager
   • Role of information in the manager’s job
   • Characteristics of useful information
   • Types of information systems
   • The internet

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

   1. Analyse the nature of organizations in general and the role of management in particular
   2. Investigate the evolution of management schools and the main approaches to managerial process.
   3. Identify the internal and external environmental factors which affect general business practices and managerial decisions
   4. Identify and discuss the forms of business ownership, their characteristics and advantages and disadvantages
   5. Discuss what it means to practice good business ethics and highlight the factors that influence ethical behaviour.
   6. Investigate the impact of technology in managerial functions and the emergent issues pertaining with the evolution of the Internet.

  ABSO104: Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ

  ABSO104: Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ

  Course Contents

  Introduction to management and organizations (Chapter 1)

  Who are managers? What is management? What do managers do? What is an organization, and how is the concept of an organization changing? Why study management?

  Management history (Chapter 2)

  Historical background of management. Classical approach. Quantitative approach to management. Behavioural approach. Contingency approach

  Organizational culture and environment (Chapter 3)

  The manager: omnipotent or symbolic? The organization’s culture. Current organizational culture issues

  Managers as decision makers (Chapter 6)

  The decision-making process. Types of decisions and decision-making conditions

  Foundations of planning (Chapter 7)

  The what and why of planning. How do managers plan? Setting goals and developing plans

  Managing teams (Chapter 11)

  Groups and group development. Work group performance and satisfaction

  Managing change and innovation (Chapter 12)

  The change process. Types of organizational change. Managing resistance to change. Contemporary issues in managing change

  Motivating employees (Chapter 15)

  What is motivation? Early theories of motivation. Contemporary theories of motivation. Current Issues In Motivation

  Managers as leaders (Chapter 16)

  Who are leaders, and what is leadership. Early leadership theories. Contingency theories of leadership. Contemporary views on leadership. Leadership issues in the twenty-first century.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Explain the main functions of management.
  2. Analyse and interpret the evolution of management thought from a variety of perspectives
  3. Identify stakeholders of a company and understand the impact of ethics on business organizations.
  4. Describe how the cognitive biases can lead managers to make poor decisions, and explain the techniques that can improve group decision making.
  5. Define the nature and purpose of planning. Classify the types of goals organizations might have and the plans they use.
  6. Explain why groups and teams are key contributors to organizational effectiveness
  7. Explain the importance of motivation for the workforce and analyse motivation from various theoretical perspectives
  8. Explain what leadership is and when leaders are effective and ineffective.

  ABSO204: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

  Course Contents

  Human Resource Management

  Human Resource Management

  Why HRM is important to all managers

  Managers involved with HRM

  Changing environment and Duties of HRM

  HR Strategic Challenges

  HR and Competitive Advantage

  Strategic HRM

  Staffing

  Personnel Planning and Recruitment

  Job Analysis

  Writing job descriptions

  Writing job specifications

  Recruitment and Selection

  Recruitment and Selection Process

  Workforce (Personnel) Planning and Forecasting

  Developing and using application forms

  The Basics of testing and selecting employees

  Using Tests at Work

  Testing on the web

  Interviewing Perspective Employees

  Types of selection interviews

  How useful interviews are

  Using other selection techniques

  Training

  Training and Developing Employees

  Training Process

  Training Techniques

  Evaluating the Training and Development Effort

  Appraisal

  Performance Management and Appraisal

  Basic Appraisal Methods

  The Appraisal Feedback Interview

  Compensation

  Monetary Compensation

  How employers establish pay rates

  Current Trends in Compensation

  Incentive plans

  Employee Incentive

  Labour Unions – Employee Safety and Health

  Labor Unions and Collective Bargaining

  Impasses, mediation and strikes

  Protecting Safety and Health

  What causes accidents at work?

  How to prevent accidents

  Employee health: problems and remedies

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Demonstrate the necessary knowledge and understanding on the modern activities concerning the management of people.
  2. Identify and describe the Human Resource functions such as recruitment, selection, compensation, development, performance and appraisal.
  3. Apply the different methods available for effectively recruiting, selecting, compensating, developing, as well as appraising employees.
  4. Evaluate the impact of emerging trends in the practice of major Human Resource Management functions and activities.
  5. Demonstrate the basic elements of unionisation and the process of collective bargaining.

  ABSO307: Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση

  Course Contents

  Chapter One – Basic Concepts: Phases of strategic management. Benefits of strategic management. Globalization and environmental sustainability as challenges to strategic management. Theories of organizational adaptation. The learning organization. Basic model of strategic management. Triggering events initiating strategy. Mintzberg’s modes of strategic decision making. Strategic decision making process. The strategic audit.

  Chapter Two – Corporate Governance: Responsibilities of the board of directors and its role in strategic management. Composition of the board of directors. Agency theory versus stewardship theory. Codetermination and interlocking directorates. Executive leadership and the importance of strategic vision.

  Chapter Three – Ethics and Social Responsibility: Positions for and against social responsibility. Importance of corporate stakeholders and stakeholder analysis

  Chapter Four – Environmental Scanning and Industry Analysis:  Environmental scanning. Identifying external strategic factors.Industry analysis, including industry evolution, strategic groups, and hypercompetition. Forecasting techniques, including industry scenarios.

  Chapter Five – Internal Scanning: Organizational Analysis: Core and distinctive competencies and VRIO framework. Business models. Industry and corporate value-chain analysis. Basic concepts in organizational structure and culture.

  Chapter Six – Strategy Formulation: Situation Analysis and Business Strategy: Identifying a corporation’s strategic factors using the SFAS Matrix.Using the TOWS Matrix to generate potential strategic alternatives. Using the competitive strategies of lower cost and differentiation. Competitive strategy, industry structure, and hypercompetition. The use of offensive and defensive competitive tactics. Using the cooperative strategies of collusion and strategic alliances.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Understand the benefits of strategic management.
  2. Use the strategic audit as a method of analysing corporate functions and activities.
  3. Describe the role and responsibilities of the board of directors in corporate governance.
  4. Understand how the composition of the board can affect its operation.
  5. Conduct a stakeholder analysis.
  6. Use tools for analysing a company environment (SWOT analysis).
  7. Conduct an industry analysis to understand competitive forces that influence the intensity of rivalry within an industry.
  8. Generate strategic options by using TOWS matrix.
  9. Understand the competitive and collaborative strategies available to corporations.

  ABSO423: Διεθνείς Επιχειρήσεις

  Course Contents

  Chapter 1 – Globalization and international business:

  The forces driving globalization.

  Why companies engage in international business.

  Modes of operations in international business.

   

  Chapter 2 – The cultural environments facing business:

  Behavioural practices affecting business.

  Dealing with cultural differences.

   

  Chapter 3 – The political and legal environments facing business:    

  Should political risk management be an active strategy?

   

  Chapter 4 – The economic environments facing business:

  Elements of the economic environment. Features of an economy.

  Integrating economic analysis.

   

  Chapter 6 – International trade and factor mobility theory:

  Free trade theories. The statics dynamics of trade.

  Factor mobility theory.

   

  Chapter 7 –  Governmental influence on trade:                       

  Conflicting results of trade policies.

  Economic and non-economic rationales of trade intervention.

   

  Chapter 8 – Cross-national cooperation and agreements:

  WTO, EU. Cyprus entry to the EU.

   

  Chapter 9 –  Global foreign exchange markets:

  How companies use foreign exchange. Major foreign exchange markets.

   

  Chapter 10 – The determination of exchange rates:                         

  IMF, Exchange rates arrangements. Determining and forecasting exchange rates. Business implications of exchange rate changes.

   

  Chapter 11 –  The strategy of international business:                                                                     

  Industry, strategy and firm performance. Global integration versus local responsiveness. Types of strategy.

   

  Chapter 12 –  Country evaluation and selection:      

  How does scanning work? What information is important in scanning?

  Collecting and analysing data. Country comparison tools. Allocating among locations.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Define globalization and international business and show how they affect each other.
  2. Explain why companies engage in international business and identify various entry modes to foreign markets.
  3. Analyse major causes of cultural difference and change.
  4. Discuss cultural guidelines for companies that operate internationally.
  5. Understand how political and legal systems affect the conduct of business.
  6. Explain the idea of political risk and describe approaches to managing it.
  7. Compare and contrast economic indicators.
  8. Discuss theories of international trade and rationales of governmental policies.
  9. Compare and contrast different regional trading groups including but not exclusively EU.
  10. Explain the fundamentals of foreign exchange.

  ABSP449: Πτυχιακή Εργασία Ι

  Course Contents

  The students will perform the following tasks:

  – identify research questions

  – propose research methodology

  – analyse literature

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify research topics of theoretical and conceptual relevance to his or her field of study
  2. Formulate specific research questions and /or hypotheses within the above context
  3. Identify scientific methods relevant to the chosen research field
  4. Propose a specific methodology relevant to the selected research questions
  5. Identify academic sources pertaining to the selected research area
  6. Review relevant literature
  7. Draft a literature survey
  8. Complete a 5000 word draft document containing the above material

  ABSP450: Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

  Course Contents

  The students will perform the following tasks:

  – collect data relevant to the research questions

  – process and analyse the data

  – identify results

  – discuss these results

  – interpret these results within the context of existingliterature

  – draw conclusions

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Demonstrate the ability to collect data relevant to a specific research question
  2. Analyse the data while following a specific methodology
  3. Identify and explain results that can be derived from the above process
  4. Discuss the research results in the light of the existing relevant literature
  5. Prepare a relevant introduction and conclusion to the research project
  6. Complete the existing 5000 word draft document to reach a final document of 12,000 words
  7. Acquire skills in various domains including: writing, editing, conceptualizing, methodology, work organisation, time management, scientific rigor, academic honesty, ethics, critical thinking and creativity.

  ACSC103: Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικής

  Course Contents

  Introduction to Information Technology: Explain the basic concepts and terms related to computer / information technology. Explain hardware and software concepts, data processing cycle, viruses and how they can be addressed, ergonomic rules and conditions of health and safety when working with computers.

  Windows Operating System: Become familiar with the computer environment, and desktop issues. Explain and apply computer files management as well as print management.

  Word Processor: Introduction to Word Processor (Microsoft Word). How to use the application (open/close the application, create new and save a document, use help functions). How to adjust the settings of the application. Implement the main operations of the application such as insert, select, and edit data, as well as duplicate, move, delete, search and replace text. Explain and apply formatting issues and specifically text, paragraph and document formatting. Explain and apply tables, pictures, images, and charts management.

  Spreadsheets: Introduction to Spreadsheets (Microsoft Excel). How to use the application (open/close the application, create new and save a spreadsheet, use help functions). How to adjust the settings of the application. Implement the main operations of the application related to the cells, such as insert data; select cells; manage rows and columns; edit, duplicate, move, delete, search, replace, and sort data. Explain and apply how to handle worksheets (i.e. worksheets setup), how to use formulas and functions (arithmetic formulas, call referencing, and functions). Explain and apply formatting issues (numbers, dates, contents, alignment and borders), charts and graphs development and printing issues.

  Presentation: Introduction to Microsoft PowerPoint. How to use the application (open/close the application, create new and save a PowerPoint presentation, use help functions). How to adjust the settings of the application. Implement the main operations of the application such as insert new slide, slide design,

  Internet (Information)/E-mail (Communication): Explain the basic concepts and terms related to the Internet, security considerations, and learn how to adjust settings. Apply the main steps to web: browsing (assessing, using favourites, and organizing web pages), and navigation (use a search engine). Explain the basic concepts and terms related to the Electronic mail, security considerations, and learn how to adjust settings. Apply the main steps to Messaging (read, reply, and send a message; duplicate, move, and delete email text), as well as mail management (using address book, organizing messages, and printing).

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Describe the main elements of a computer system including peripheral and networking devices and be able to use them in order to organise, share and transfer files using a stand alone system or in a networked environment.
  2. Organise information using a word processor to formulate professionally presented high-quality electronic documents based on the features provided by the word processing software
  3. Synthesize information using electronic spreadsheets in order to perform data analysis using calculated fields and functions, presented in the form of tables and/or graphs.
  4. Communicate through emails and send electronic documents in plain or compressed form, as attachments, using the appropriate technology
  5. Research material using the Internet and the World Wide Web to effectively find information using available online search engines, thus evaluating online information having in mind security considerations.

  ACSC105: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

  Course Contents

  Introduction to information systems

  Explain the new role of information systems in organizations

   

  Key information systems in organizations

  Define key information systems in organizations according to:

  Functional areas

  Management levels

  Clarify key challenges to information systems

  Enterprise Applications

  Explain the key characteristics of Enterprise Applications

  ERP; SCM, CRM systems)

  Identify new opportunities and challenges

   

  Data Management & Business Intelligence

  Discuss

  Data management

  Business Intelligence

   

  Building Information Systems

  Discuss

  Business process reengineering

  IT development

  IT Implementation

   

  Process Improvement Exercise

  Identify and analyse the information requirements for a new student registration system

  Design new processes

   

  Managing IT projects

  Explain key steps in information systems project management

  E-commerce & m-commerce

  Discuss the key principles of

  E-commerce

  M-commerce

   

  The Business of New Online Social Media

  Discuss

  What are online social media?

  How do businesses utilize online social media to their benefit?

   

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Explain the role of different types of information systems for different business settings
  2. Clarify the relationship between organizations, information systems, and business processes
  3. Analyze existing business processes and design new ones using business process reengineering principles.
  4. Identify project risks and utilize ways of managing those through project management principles
  5. Distinguish the key principles of e-commerce & m-commerce
  6. Indicate the business aspects of new social media (e.g. facebook)

  AFIN101: Χρηματοοικονομική Ι

  Course Contents

  Finance and the Financial Manager: Issues analyzed in the finance field, the different forms of business organizations and their advantages-disadvantages main functions of financial manager, agency problems between the claimholders of the firm and proposed solutions.

  The opportunity cost of capital and time value of money: Definition of the concept of the opportunity cost of capital and time value of money, compounding of interest and calculation of future values, discounting and the Net Present Value (NPV), the relation of opportunity cost with project risk , the rate of return rule and investment decisions in two-periods, the role of financial markets in allocating current and future consumption

  Present value, simple and compound interest and applications: Future values for multi-period problems, the Net Present Value approach with multi-period problems , simple and compound interest calculations, present value short-cuts for special cases of present value calculations present value analysis in the presence of inflation, real and nominal rates of interest, application of the present value approach for calculating the present value of a bank loan based on instalments paid, bank effective interest rate and its connection with the compounding of interest, introduction to bond valuation and bond terminology, the present value analysis applied to valuation of bonds.

  Alternative methods for investment appraisal: The payback method for investment appraisal, the book rate of return and the internal rate of return method for investment appraisal, the properties of a proper investment appraisal method, identification of the situations where the payback, the book rate of return and the internal rate of return method may be invalidated, the problem of investment under budget constraints and solutions using profitability index and linear programming.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Describe the issues involved in the finance field, the types of organization of firms and the role of the financial manager
  2. Describe the issues involved in the finance field, the types of organization of firms and the role of the financial manager
  3. Solve problems involving mutually exclusive alternatives.
  4. Apply the present value approach to alternative business finance problems including bank loans and bond valuation.
  5. Discuss the differences between alternative methods for project appraisal (Internal Rate of Return and Payback) and describe their disadvantages compared to the Net Present Value approach
  6. Solve problems with current period budget constraints
  7. Formulate and solve problems with multi-period budget constraints with linear programming

  AFIN102: Χρηματοοικονομική ΙΙ

  Course Contents

  Calculation of cash flows: Income and taxes calculation, cash flow statement, depreciation and working capital adjustments, book value of assets and taxes on sale of asset, and opportunity cost adjustments in cash flow statement

  Applications of present value: Choice of assets with different economic lives using the equivalent annual cost approach, choice of optimal timing of investment in the present value context

  Financial Analysis and Planning: Categories of financial performance ratios (leverage, liquidity, efficiency, profitability, market based),calculation of different ratios, DuPont analysis of profitability, financial planning using ratio analysis, sustainable growth and dividend discount model with growth

  Risk and return: Expected return and risk of a portfolio and diversification benefits, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and beta risk, applications of CAPM for project evaluation using discounted present value

  Financing and the cost of capital: Miller-Modigliani theory and the value of the levered firm with debt tax shields, the weighted average cost of capital, the value of equity and debt, the impact of debt increase/decrease on the required returns of equity holders, and the adjusted present value approach

  Other issues in financing: International patterns in corporate financing, types of equity and debt, convertible and callable debt and their use as opposed to traditional debentures, rights issues versus new share issues

  Working capital management: Issues involved in working capital management, inventory management using the Economic Order Quantity model, credit quality and terms of sale (duration, discount), the decision to prepay or delay credit payment, factoring approach for collecting receivables

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Calculate detailed cash flow statements for net present value analysis and apply present value analysis in various contexts
  2. Calculate financial ratios of firms and critically analyze a company’s leverage, liquidity, efficiency, profitability and market value of the firm
  3. Apply DuPont analysis for understanding the sources of differences between firms’ profitability
  4. Explain the use of Capital Asset Pricing Model for capital budgeting problems and the calculation of required investment returns
  5. Explain how the tax benefits of debt exist and describe theories of capital structure
  6. Calculate the present value of a firm using the weighted average cost of capital
  7. Relate firm valuation using weighted average cost of capital with valuation of the firm using the adjusted present value approach
  8. Enumerate the issues involved in working capital management and apply simple-practical models for inventory and credit management

  AMAT106: Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες

  Course Contents

  Functions, limits, continuity. The concept of the derivative of a function. Derivatives of polynomial, logarithmic and rational functions.

  Derivatives of the product and quotient. The chain rule.

  Higher order derivatives (second, third etc)

  Minimize and maximise a function using the second order derivative criterion.

  Applications of derivatives in optimization problems with emphasis in business problems.

  Functions of two or more variables. Maxima-minima. Application in business problems (marginal cost, marginal revenue, marginal profit, exact cost, maximum profit and minimum cost).

  The Lagrange multipliers method.

  Exponential growth and decay problems with emphasis to business applications.

  Anti-derivatives and the concept of the indefinite integral. Integration of simple functions.

  The concept of the definite integral. The fundamental theorem of calculus. Applications in business problems.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Explain the concept of the derivative of a function and calculate the derivatives of polynomial, logarithmic and rational functions.
  2. Apply differentiation for: sums, products, quotients, and the chain rule
  3. Calculate and apply in real business problems the second and order derivatives (for minimization and maximisation).
  4. Apply derivatives in optimization problems with emphasis in business problems (marginal cost, marginal revenue, marginal profit, maximization of profit and minimization of cost).
  5. Calculate the partial derivatives of functions of two or more variables and to apply them for the calculation of the maxima and minima of optimization problems.
  6. Apply and interpret the Lagrange multipliers method for constrained optimization.
  7. Employ the models of exponential growth and decay problems with emphasis to business applications
  8. Explain the concept of the indefinite and definite integral

  AMAT110: Μαθηματικά Επιχειρήσεων

  Course Contents

  Basic Algebra

  Review of basic Algebra. Functions; Nature and notation, types of functions, (linear, quadratic, cubic, polynomial, rational, exponential, logarithmic). Graphical representation. Linear equations and analytical geometry of the straight line.  Linear functions.

  Matrix Algebra-Simultaneous equations

  The concept of a matrix. Types and properties of matrices. Transpose, inverse, symmetric, and identity matrix. Matrix algebra. Addition, subtraction, division, multiplication. Square matrices. Use of matrices to solve simultaneous equations (systems of linear equations with two or with three unknowns).

  Linear programming-Formulation and graphical Solution

  Inequalities in the plane. Introduction to Linear Programming. Graphical solutions for maximization and minimization. Applications in business problems. Special cases (no feasible region, unboundness and multiple solutions)

  Linear programming-Formulation and Simplex Method

  Further linear programming. Formulation of more complicated problems. Linear programming in 3-dimensions. The usage of Simplex Method. Duality and Sensitivity Analysis.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Recognise the kinds of functions. Solve and draw simple equations and manipulate basic functions (linear, quadratic, exponential, and logarithmic)
  2. Solve systems of linear equations (using various methods (determinants-Cramer’s method, substitution, elimination, comparison).
  3. Understand the concept of a matrix (determine the size and the elements)
  4. Recognize types of matrix (the symmetric matrix and the Identity).
  5. Perform operations on matrices (addition, subtraction, multiplication, division by scalar).
  6. Calculate the cofactors, the minors, the transpose and the inverse of a matrix in order to solve systems of linear equations.
  7. Formulate and solve Linear Programming problems using the graphical method (determine and interpret the feasible region)
  8. Solve Linear Programming problems using the SIMPLEX method (minimization and maximization).

  AMAT112: Στατιστική I

  Course Contents

  Tabular and graphical methods

  Statistics in practice. Kinds of data (discrete and continuous, ordinal and nominal). Different kinds of variables. Frequency tables, cumulative distribution tables and graphs (histograms, bar charts, pie charts). Shape of various data distributions (skewed, and symmetric).

  Descriptive statistics: Numerical methods

  Summarizing quantitative data. Measures of location (mean, mode, and median) and measures of dispersion (variance, standard deviation, range) for group data and raw data. Difference between measures of location and measures of dispersion and their significance. Extreme values, outliers and their importance.

  Introduction to Probability

  The idea of probability. Experiments, events, outcomes and sample space. Relative frequencies. Calculation of probabilities and basic relationships of probability (union of events, complement of event, intersection of events). Mutually excusive, mutually exhaustive and independent events. Conditional probability and multiplication law.

  Discrete Probability Distributions

  Probability distribution tables. Theory and their applications in Business problems concerning the discrete probability distributions: Binomial, Poisson. Expected values and variance.

  Continuous Probability Distributions

  Theory and their applications in Business problems concerning the continuous probability distributions: Normal distribution. Standard normal distribution and table of the standard normal distribution. Applications in Business problems. Discrete versus Continuous distributions.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Recognise and identify the kinds of data (discrete and continuous, ordinal and nominal). Construct, present and interpret frequency tables, cumulative distributions and graphs (histograms, bar charts, pie charts). Understand and explain the shape of various distributions (skewed, and symmetric).
  2. Summarizing, calculate and interpret the measures of location (mean, mode, and median) and measures of dispersion (variance, standard deviation, range). Identify extreme values and outliers and explain their significance in business applications.
  3. Describe and explain the idea of probability, experiments, events, outcomes and sample space and construct the sample space given an experiment.
  4. Calculate probabilities and basic relationships of probability (union of events, complement of event, intersection of events, conditional probability).
  5. Distinct the difference between mutually exclusive, mutually exhaustive and independent events. Apply these in business problems.
  6. Recognize and construct and explain probability distribution tables.
  7. Recognize, use, apply and explain the theory and their applications in Business problems concerning the probability distributions (Binomial, Poisson, Normal distribution). Use the tables of the standard normal distribution for solving problems and interpret correctly the answers.

  AMAT210: Στατιστική II

  Course Contents

  Sampling and sampling distributions

  The various kinds of sampling techniques (simple, stratified, clustering). Sampling from finite and infinite population. Sampling distribution of the mean.

  Interval estimation

  Recall of the normal distribution. Point estimation of the population mean. Interval estimation of the population mean for large sample with s known and s unknown. The t-distribution and the table of t-distribution. Interval estimations of the population mean for small sample with s known or s unknown. Interval estimation of the population proportion. Determining the sample size for estimating mean or proportion.

  Hypothesis testing

  Hypothesis testing. Null and alternative hypothesis. Significant level. Types or errors (type I and II).

  Tests of goodness of fit and independence

  Chi-square distribution and its table. Chi square goodness of fit test. Contingency tables and the chi square test of association. “Statistical significance”.

  Correlation

  Independent and dependent variables. Pearson’s coefficient and the values of it

  Simple linear regression

  Independent and dependent variable. Scatter diagram. Coefficients (b0 and b1) of the simple linear regression model. Regression, using data from the business environment. Forecasting.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Understand and implement the sampling distribution of the mean.
  2. Use the t-distribution and read the table of t-distribution.
  3. Understand, calculate and interpret interval estimation of the population mean for either small or large sample with σ known or unknown
  4. Determine interval estimation of the population proportion and ddetermining the sample size
  5. Understand the concept of hypothesis testing and be in a position to state the null and alternative hypothesis. Also understand the meaning of the significant level and recognise the two types or errors (type I and II).
  6. Distinguish the difference between independent and dependent variable and construct the scatter diagram. Calculate and interpret the Pearson’s coefficient, and, estimate and interpret the coefficients (b0 and b1) of the simple linear regression model.
  7. Apply regression, using data from the business environment and do forecasting.
  8. Recognize the chi-square distribution and make use of its table.
  9. Implement the two chi square tests, goodness of fit test and test of independence, with real data and interpret the results. Explain the meaning of the “statistical significance”.

  ARRW101: 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι

  Course Contents

  I. Nature of Business Research

  Clarify the research topic
  Attributes of a good research topic

  Rational thinking

  Refining and turning research ideas into research projects

  II. Critically Reviewing the Literature

  Content and structure of critical review

  Literature sources available

  Planning obtaining evaluating and recording the literature

  III. Research Strategy – Negotiating Access

  Different research strategies

  Problems and strategies to gain access

  Use contacts, overcome concerns, benefits to the organization

  IV. Data Collection using Interviews and Questionnaires

  Types of interviews

  Situations favouring qualitative research interviews

  Way to conduct interviews

  When to use questionnaires, different types and choices

  Designing the questionnaire

  Pilot testing and assessing validity

  V. Analysing Qualitative Data

  Categorization and Unitization

  Recognizing relationships and developing categories

  Developing and testing hypotheses to reach conclusions

  VI. Ethical Issues

  Ethics in data collection

  Ethics related to the analysis and reporting stages

  VII. Writing the Project

  Getting started with writing

  Structuring your project

  Developing an appropriate writing style

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify and understand the need for and methods to search for, extract, and synthesize information in a particular subject and topic area.
  2. Evaluate and obtain information from a variety of sources.
  3. Appraise information sources on the basis of quality and reliability.
  4. Collect and analyze data using qualitative methods.
  5. Demonstrate how different research strategies can help structure the research project.
  6. Apply all the above during both the mid-term and final presentation and subsequent preparation of the research project submitted

  ARRW102: 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ

  Course Contents

  1.    Introduction: Research process: Steps we follow to do research.

  2.    Structure of a research report: Parts of a research report and what is included in each part.

  3.    Understanding different methodological approaches. Main research strategies and elements of a research design. Introduction to quantitative methodological approaches. Structure of a questionnaire.

  4.    Quantitative research: Analysis and organization of data. Analysis of two variables and the relationship between them. Examples using real data in lab, along with using appropriate software packages such as SPSS, Excel and other.

  5.    Statistical methods: Regression analysis (least squares method) for quantitative data. Simple Regression (between two variables). Analysis and explanation of the results.

  6.    Multiple regressions: analysis between more than two variables, interpretation of the results.

  7.    Extensions of multiple regression using dummy variables, logarithms and quadratics. Hypothesis testing using basic statistical tools on the significance of the results. Examples using real data in lab.

  8.    Application of all the above using questionnaire data in excel and though a project and presentation of that project.

  9.    Writing the report and prepare the presentation.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Comprehend the nature of research. Why do we do research?
  2. Write the research report: Structure of the report
  3. Understand different quantitative methodological approaches
  4. Collect and analyze quantitative data (data obtained online from various organizations and use of questionnaires)
  5. Describe data using basic statistics (mean-variance-quartiles etc).
  6. Use of software packages for data processing.
  7. Analyze and explain data results using basic estimation techniques (Regression analysis-Least squares method)
  8. Apply all the above during both the mid-term and final presentation and subsequent preparation of the research project submitted

  ABSA203: Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι

  Course Contents

  Double entry bookkeeping for company reorganisations: Issues of shares and debentures. Bonus issues, share splits and rights issues

  Investment accounts: Examine the theory and practice of double entry bookkeeping as applied to investments with their effect on the balance sheet.

  Redemption of securities: Legislation concerning redemption of securities. Ledger and journal entries.

  Limited company accounts for internal use: Preparing final accounts for limited company accounts for internal use.

  Limited company accounts for publication: Examine formats in line with the relevant legislation and accounting standards. Preparing final accounts for limited company accounts for publication.

  Accounting standards: Examination of main principles and accounting standards concerning tangible assets, intangible assets and depreciation.

  Introduction to group accounts:  Analyse the significance of subsidiaries and minority interests to group accounts. Be able to prepare consolidated adjustments for goodwill, minority interests and the retained profit. The preparation of group accounts concerning a two-company group.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Prepare investment accounts for limited companies and apply the principles of double entry to company reorganisations including the issue of shares and debentures.
  2. Construct limited company accounts either for publication or for internal use
  3. Examine and apply the accounting standards in the areas of: tangible assets, intangible assets and depreciation
  4. Appraise the financial performance and financial position of limited companies
  5. Apply the basic principles of group accounts.

  ABSA204: Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI

  Course Contents

  Advanced aspects of group accounts: Prepare group statements of financial position (balance sheets). Examine consolidated adjustments such as inter group profits, fair value adjustments and inter company balances amongst others. Solving exercises on consolidated adjustments.

  Theory of business combinations: Examine the theory and practice of business combinations.

  Ratio analysis: Examine the rationale behind ratio analysis. Identify the formulas concerning the main profitability ratios, liquidity ratios, efficiency ratios and investment ratios and their interpretation. Interpret the financial performance and position of the firm from financial statements.

  Statements of cash flow: Examine formats in line with international accounting practice. Preparing statements of cash flows for limited company for publication. Interpretation of the results.

  Acquisitions of unincorporated businesses: Examine the double entry bookkeeping when an unincorporated business (such as a partnership) is acquired by a limited company. Analyse the double entry bookkeeping from the company viewpoint concerning the acquisition. Interpretation of the results.

  Disposals of partnership businesses:  Analyse the reasons behind partnership dissolutions. Examine the double entry bookkeeping when a partnership is disposed of to a limited company. Analyse the double entry bookkeeping from the company viewpoint concerning its acquisition.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Apply financial accounting principles in a corporate setting. Emphasis will be on developing the student’s analytical and critical abilities
  2. Prepare group accounts involving consolidation adjustments and interpret the financial position of the group.
  3. Prepare statements of cash flows in accordance with international accounting standards and be in a position to interpret the results.
  4. Interpret the financial performance and financial position of limited companies using ratio analysis.
  5. Examine advanced aspects of partnership accounting

  ABSA205: Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι

  Course Contents

  Introduction to cost and financial accounting: Contrast cost with financial accounting. Identify and define costs by classification and behaviour.

  Accounting for materials: applying the FIFO, LIFO and Weighted average methods of stock valuation. Understanding how each method may affect the firm’s profitability.

  Costing for labour: Understanding different methods of remuneration such as the time basis and piecework basis and applying these methods. Payroll accounting.

  Costing for overheads: Explain the terms “allocation”, “apportionment” and “absorption” in the context of overhead accounting. The overhead analysis sheet and its application to determining an overhead absorption rate. Understanding the process of determining the overhead absorption rate.

  Specific order costing techniques: Examining and applying job costing, batch process costing and contract costing.

  Process costing: Applying the double entry bookkeeping principles for process costing. Understanding and applying the treatment of losses (normal and abnormal) and equivalent units.

  Joint costs:  Examine the accounting treatment of joint costs and by products.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Compare and contrast cost accounting to financial accounting.
  2. Identify and define costs by classification and behaviour.
  3. Evaluate the concept of cost behaviour and explain its relevance to costing.
  4. Examine the principles of costing concerning materials, labour and overheads and apply these to mini-case studies.
  5. Develop the techniques involved in specific order and continuous costing to solve mini-case studies.

  ABSA206: Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ

  Course Contents

  Stock control: Evaluate the concept of the economic order quantity and its relevance to stock control. Applying costing techniques to assist in making decisions on stock management.

  Marginal and Absorption costing: Preparing profit statements using the marginal costing and absorption costing systems. Be in a position to interpret the results and to understand the differences between the two costing systems.

  Break even analysis: An introduction to break-even analysis (cost volume profit analysis).  Calculating the break-even point either graphically or by formula. Be able to construct a profit-volume chart and understanding the differences with that of the break-even chart. Be able to solve problems when variables concerning costs or revenues change.

  Standard costing and variance analysis: An introduction to standard costing and its relevance to controlling performance. Applying variance analysis to mini case studies and is in a position to interpret the results.

  Budgeting and Budgetary Control: Understand the theoretical concepts concerning budgets including the relationship of behaviour to budgets. Be able to prepare cash budgets and master budgets and understanding the results. The preparation of other budgets such as sales and production.

  Costs for Decision-Making: Applying Marginal Costing techniques used in short –term decision making such as make or buy, accept or reject and limiting factor decisions.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Evaluate the concept of the economic order quantity and its relevance to stock control.
  2. Explain the theoretical background to break even analysis and apply it to decision-making.
  3. Construct profit statements using different cost accounting systems and be in a position to interpret the results.
  4. Prepare budgets (such as cash budgets) and be in a position to interpret the results.
  5. Apply the techniques used in variance analysis to solve mini-case studies.

  ABSA307: Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής

  Course Contents

  Advanced aspects of consolidated accounts: Prepare group statements of financial position (balance sheets) and financial performance (statements of comprehensive income). Examine consolidated adjustments such as inter group profits, fair value adjustments and inter company balances amongst others. Solving exercises on consolidated adjustments. Examine the accounting treatment of associates and joint ventures.

  Accounting standards: Examination of main principles and accounting standards concerning non-current assets, inventories, provisions, contingencies, post balance sheet events, prior year adjustments, investments, construction contracts and goodwill.

  Interpretation of performance: Examine the rationale behind ratio analysis. Examine performance indicators used in investment decisions. Interpret the financial performance and position of the firm (including public companies) from financial statements.

  Statements of cash flow: Examine formats in line with international accounting practice. Preparing statements of cash flows for limited company for publication. Interpretation of the results. Introduction to the principles of consolidated statements of cash flow.

  Limited company accounts for publication: Examine formats in line with the relevant legislation and accounting standards. Preparing final accounts for limited company accounts for publication that includes applications of accounting standards.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Examine the principles concerning group accounting and use this knowledge to prepare consolidated accounts for groups.
  2. Identify the principles of the cash flow statement and prepare cash flow statements in accordance with international accounting standards.
  3. Prepare limited companies accounts to comply with International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards and other related pronouncements.
  4. Interpret the information provided by limited companies accounts, group accounts notes to the financial statements and cash flow statements.
  5. Appraise the accounting standards applicable at the time to: non-current assets, inventories, provisions, contingencies, post balance sheet events, prior year adjustments, construction contracts and goodwill.

  ABSA308: Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής

  Course Contents

  Complex aspects of consolidated accounts: Examine and prepare complex group accounts that include amongst others: disposals of group companies, piecemeal acquisitions and foreign subsidiaries.

  Fair value accounting: Identify the accounting framework in international accounting and based on this critically evaluate the practice on fair value accounting.

  Impairment of assets and goodwill: Critically appraise the accounting practice of impairment of assets to accounting theory. Critically appraise the different ways goodwill could be accounted for.

  Provisions and contingencies: Examine the accounting practice and disclosures in line with international accounting practice.

  Substance over form: Critically evaluate the debate between economic substance over legal form in accounting and examine the various areas where there is a conflict between the two. Review the developments concerning off balance sheet finance. Critically appraise the effects on performance and on the financial position of off balance sheet options.

  Current developments: Examine recent proposals by international accounting standard setters concerning changes in accounting practice (including discussion papers). Critically appraise the current developments in international accounting practice concerning proposed changes. Examine changes in practice in financial instruments. Examine the issue of hamonisation of accounting practice. Examine the IASB Framework and its influence on accounting practice.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Examine and prepare complex group accounts that include amongst others: disposals of group companies, piecemeal acquisitions and foreign subsidiaries.
  2. Appraise the legitimacy and acceptability of an accounting practice proposed by a company.
  3. Examine the accounting standards applicable at the time to: provisions, contingencies, financial instruments, fair value accounting and impairment of assets.
  4. Develop the ability to solve complex practical accounting problems.
  5. Evaluate current developments in corporate reporting in the context of their practical application, implications for corporate reporting and the underlying conceptual issues.

  ABSA310: Διεθνής Λογιστική

  Course Contents

  Multinational dimensions of accounting: Analyse the factor concerning the development of national accounting systems. Examine the characteristics of multinational accounting against national frameworks. Evaluate the influence of culture in accounting. Analyse important recent trends in the development of international accounting.  

  Conceptual development: Identify the international accounting framework and critically evaluate the philosophy to countries that have their own framework such as the USA and UK .  

  Variation trends in International Accounting: Critically evaluate the USA accounting system and compare to the UK system, Continental Europe and the Far East . Examine and analyse the Cyprus accounting system and compare against other systems. Critically evaluate current developments in accounting practice in Cyprus .

  Harmonisation of accounting practice: Identify the term accounting harmonisation. Examine the pressures for accounting harmonisation. Analyse the benefits and drawbacks of accounting harmonisation. Critically examine the current situation concerning harmonisation and analyse the efforts for harmonisation. Contrast the differences between international accounting standards and US GAAP.

  Specific reporting issues: Critically evaluate the accounting practice between significant countries and international standards concerning: Inflation accounting, asset revaluations, foreign currency translations. Critically evaluate the accounting practice between significant countries and international standards concerning: goodwill, intangibles, financial instruments, consolidations and segmental reporting.

  Transnational Financial Reporting & Disclosure: Examine recent proposals by international accounting standard setters concerning changes in financial reporting and disclosures. Applying the knowledge learnt to solve case study scenarios requiring a restatement of financial statements using two different accounting regimes.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Examine and critically appraise the treatments of key technical accounting issues used by various accounting standards bodies including the IASB and FASB.
  2. Appraise the major issues connected with the harmonisation of accounting practice internationally.
  3. Interpret the information contained in consolidated financial statements from various countries by demonstrating a thorough understanding of the principles, formats and methods used to prepare the published information, and implications of the choices made.
  4. Discuss the multinational dimensions of accounting and conceptual development.
  5. Evaluate current developments in international accounting in the context of their practical application, implications for corporate reporting and the underlying conceptual issues. Appraise the influences that affect the accounting practice in various countries.

  ABSA405: Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι

  Course Contents

  Costing techniques: The theory and practice behind specific order costing techniques including job costing. Evaluate the theory and practice of continuous costing. Application of the equivalent units approach to process costing.

  Cost behaviour and learning curve theory The theory and practice of cost behaviour. Examine the learning curve theory and evaluate its effect on profitability.

  Performance measurement: Examine the performance hierarchy. Analyse the scope of performance measurement. Evaluate performance measurement indicators both financial and non-financial. Evaluate the effect of external considerations on performance. Non-financial measures. Analyse the management impact on performance measurement. Design and interpret performance evaluation systems.

  Standard Costing and Variance Analysis: Critically analyse the theory and practice of standard costing and its relevance to controlling performance. Traditional, mix variance and planning variances. Operating statements reconciling budgeted profit to actual profit.

  Budgetary control: Examining and appraising alternative systems of budgeting systems such as zero rated budgeting. Examining research on the behavioural aspects of budgeting. Current developments in budgeting.

  Budgets: The master budget and its preparation. Advanced budgeting and advanced variance analysis techniques.

  Transfer pricing: Concept of transfer pricing. The economic approach to transfer pricing. Transfer pricing and its link to performance.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Employ the specific order and continuous costing techniques to decision-making and stock valuation.
  2. Identify and employ appropriate budgeting and variance analysis techniques to enable management to control the business.
  3. Evaluate the strategic performance of a business and select appropriate financial and non-financial performance measures.
  4. Explain the different approaches to transfer pricing and apply them to mini-case scenarios.
  5. Design performance evaluation systems from mini-case study scenarios and, interpret the results.

  ABSA406: Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ

  Course Contents

  Strategic Management Accounting: Corporate strategy as opposed to operational strategy. Life cycle issues in management accounting. The benchmarking technique. Risk and uncertainty techniques in management accounting. Strategic management accounting techniques.

  Developments in management accounting: Current issues in management accounting such as material requirement planning, balance scorecards and balanced scorecards and their relevance and application.

  Short-term decisions: Relevant and irrelevant costs. Cost volume profit analysis and decision-making. Opportunity costs in decision-making. Make or buy decisions. Marginal costing techniques including changes in product mix, discontinuance of products and further processing decisions.

  Management Information: Sources of information within and outside the firm. Information technology and management information. Accounting information for strategic planning, management control, operational control and decision-making. Relationship between information requirements and management structure.

  Activity based budgeting: Purpose and approaches of activity based budgeting. Activity based budgeting techniques. Quantitative aids in budgeting. Current developments in budgeting.

  Pricing decisions: The economic model in pricing decisions. Costing techniques for pricing decisions. Advanced costing techniques for pricing such as target pricing and price based approaches.

  Limiting factors: Limiting factors in decision making. Techniques used in solving one limiting factor in decisions and multi-limiting factors in decisions such as linear programming techniques.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Assess the objectives of preparing management information and the need to adapt techniques in a changing commercial environment.
  2. Use costing techniques to evaluate management decisions in relation to costing, pricing, limiting factors, product range and marketing strategy.
  3. Examine the features of activity-based approaches and be able to apply them to mini-case studies.
  4. Identify and discuss recently adopted management accounting techniques and explain how these techniques may be evaluated.
  5. Appraise the strategic aspects of management accounting.

  ABSA408: Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι

  Course Contents

  The nature and purpose of an audit: Audit objectives. The role of auditors. The expectation gap. The changing role of an audit. Internal versus external audits.

  Professional and legal regulation: The auditor’s duties and responsibilities concerning the statutory audit. The law concerning the removal, appointment and resignation of auditors. Rules of professional ethics. Auditor independence.

  Fundamental principles and the framework of an audit: True and fair concept. Materiality. Evaluating compliance of financial statements with accounting requirements.

  An overview of the auditing process: Audit planning. Audit evidence – collection and analysis. Evaluation of internal controls and procedures. The balance sheet audit and the audit report.

  Review of financial statements and audit reports: Explain and understand the role of the review of the financial statements to the audit process.  Tasks to be carried out in the review. Different types of audit reports that may be issued. Analyse the contents of an audit report. Small and medium sized companies and the audit.

  Introduction to the internal audit: Internal audit versus external audit.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify and discuss the nature, purpose and scope of an audit.
  2. Compare and contrast the characteristics of an internal and external audit
  3. Appraise the statutory and professional duties of an audit.
  4. Examine the true and fair view and its significance to the audit.
  5. Design an audit plan when given a mini-case scenario.

  ABSA411: Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ

  Course Contents

  Audit evaluation and planning: Engagement letters. Developing an audit plan. Sources of audit evidence. Establishing materiality levels, statistical sampling and size. Audit and business risk. Substantive analysis at the planning stage. Designing, documenting and re-evaluating the audit plan.

  Internal Controls and Audit Testing: Internal controls, objectives, procedures and tests of control. Computer systems and internal controls.

  The Income Statement Audit: Auditing the sales and purchases system. Auditing wages, cash and various other systems.

  The Balance Sheet Audit-Assets: Audit procedures, controls and tests for: Inventories, Non-current assets; Receivables, Cash and other current assets.

  The Balance Sheet Audit-Liabilities and Equity: Audit procedures and tests for: Current and non-current Liabilities, Share capital and reserves.

  Finalising the Audit: The final review stage. Reviewing the truth and fairness of financial statements. The audit report and the potential effects of qualifications.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify and explain the different components of audit risks and understand their significance to planning the audit.
  2. Describe and evaluate accounting and internal control systems and identify and communicate control risks, potential consequences and recommendations.
  3. Explain the importance of audit evidence and apply this knowledge to material aspects of the financial statements.
  4. Examine the procedures undertaken at the review stage of the audit.
  5. Construct suitable audit reports based on mini-case study scenarios

  ABSA413: Φορολογία Ι

  Course Contents

  Capital Gains Tax: Examine the scope of this tax. Prepare computations for the tax and recognise the administration of the tax.

  Corporation tax: Construct computations involving basic aspects (such as taxable income, losses). Rental income assessments. Capital allowances.

  Overview of tax system: Identify the structure of the tax system in Cyprus and compare it to the UK . Examine the roles of tax inspectors and tax collectors. Examine the issue of tax residency in Cyprus .

  VAT: Evaluate the basic principles of VAT for individuals and companies. Registration and deregistration. Tax point theory. Computations of VAT.

  Income tax and business tax: Assess the basic principles of income tax. Prepare income tax computations for individuals involving both basic principles and advanced aspects. Rental income assessments.

  Tax planning: Applying tax planning solutions for individuals and companies concerning: corporation tax, income tax, husband   and wife cases, capital gains tax and VAT.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Interpret the results of tax computations for individuals and companies.
  2. Identify the tax system in Cyprus and compare it to the UK.
  3. Construct tax computations for individuals and companies.
  4. Examine computational and theoretical aspects of VAT.
  5. Evaluate case study scenarios on business tax and propose tax saving schemes

  ABSA414: Φορολογία ΙΙ

  Course Contents

  Corporation tax: Construct computations involving advanced aspects. Group tax theory. Foreign tax aspects. Balancing allowances and charges.

  Income tax and business tax: Assess the basic principles of income tax. Prepare income tax computations for individuals involving both basic principles and advanced aspects. Rental income assessments. Foreign tax aspects. Benefits in kind.

  Capital Gains Tax: Examine the scope of this tax. Prepare computations for the tax and recognise the administration of the tax. Examine aspects of capital gains tax in the areas such as gifts, inheriting property, exchanging property etc. Produce solutions to minimising tax using available tax reliefs.

  VAT: Evaluate the basic principles of VAT for individuals and companies. Registration and deregistration. Tax point theory. Computations of VAT. The calculation of the VAT Return bearing in mind various reliefs that may be claimed. VAT for groups.

  Administration of tax: Apply the procedures concerning the administration of tax giving advice to clients in the form of letters, memos or reports. Provide tax advice concerning late payment of tax and potential interest and penalty payments for individuals and companies.

  Social insurance: An introduction to Social Insurance and its computations concerning employees and employers.

  Tax planning: Applying tax planning solutions for individuals and companies concerning: corporation tax, income tax, husband and wife cases, capital gains tax and VAT.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Interpret the results of advanced tax computations for individuals and companies.
  2. Identify the system of group relief in Cyprus and compare it to the UK.
  3. Construct advanced tax computations for individuals and companies.
  4. Examine computational and theoretical aspects of VAT and propose tax saving schemes..
  5. Evaluate case study scenarios on a multiple of taxes and propose tax saving schemes.

  ABSE280: Διεθνής Οικονομική

  Course Contents

  The Importance of International Economics; International Trade and the Nation’s Standard of living.
  The Law of Comparative Advantage. The Basis for and the Gains from Trade Under Constant Costs.
  Demand and Supply, Offer Curves, and the Terms of Trade.
  Factor Endowments and the Heckscher – Ohlin Theory. Assumptions of the Theory.
  Factor Intensity, Factor Abundance, and the Shape of the Production Frontier. Heckscher – Ohlin Theorem.
  Neutral, Labour – Saving and Capital-Saving Technical progress. Growth and trade – the small country case and the large country case.
  Trade Restrictions: Tariffs. Partial Equilibrium Analysis of a Tariff.
  Non-tariff Trade Barriers and the New Protectionism.
  Import Quotas and their effects on the economy.
  The Exchange rate. Fixed vs. floating exchange rate systems.
  The Balance of Payments
  The international monetary system.
  Theory and practice of international economic integration

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Demonstrate the ability to understand the Importance of International Economics; The Law of Comparative Advantage
  2. Appraise how Demand and Supply works in trade and the Terms of Trade
  3. Evaluate the Factor Endowments and the Heckscher – Ohlin Theory, and the assumptions of the theory.
  4. Apply the workings of Trade Restrictions such as Tariffs, the partial equilibrium analysis of a Tariff; and also the Non-tariff Trade Barriers and the New Protectionism.
  5. Evaluate the centrifugal and centripetal forces in the world economy and assess the impact of institutional differences on international trade and international business
  6. Examine how exchange rates are affected by fluctuations in economic growth, inflation, interest rates, and expectations.
  7. Explain the meaning of the Balance of payments and compare and contrast the effects of fixed versus flexible exchange rates on a nation’s macroeconomic performance.
  8. Understand and assess the theory of economic integration and explain origins, evolution, and treaties of the European Union.

  ABSE302: Χρήμα και Τράπεζες

  Course Contents

  The Role of Money in the Macro Economy
  Introducing Money, Money, the Economy, and Inflation

  Financial Instruments, Markets, and Institutions
  Flow of Funds, Financial Instruments and Markets, Financial Intermediaries: Purposes and Profile

  Interest Rate Measurement and Behavior
  Calculating Interest Rates, What Determines the Level of Interest Rates?

  Understanding Foreign Exchange
  What Determines Foreign Exchange Rates? Fixed Versus Floating Exchange Rates

  The Classical Foundations
  Classical Economics, Aggregate Demand and Supply: A Summary, Real Versus Nominal Rates of Interest, Modern Modifications: Monetarists and New Classicists

  The Keynesian Framework
  When Saving Doesn’t Equal Investment, Consumption and Simple GDP Determination, Government to the Rescue, Money and the Rate of Interest, Monetary Policy, Aggregate Demand and Supply

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify the role of money in an economy, comprehend the different measurements of money and see how money drives inflation and economic expansion
  2. Differentiate the flow of funds between savers and borrowers and identify how financial intermediaries assist the transfer of funds from lenders to borrowers
  3. Describe present value and mechanisms of calculating interest rates, comprehend different types of bonds and loans, understand interest rate determination
  4. Measure and determine foreign exchange rates, analyse fixed and floating exchange rate mechanisms
  5. Define the classical understanding of aggregate supply, supply of saving and demand for investment that leads to the equilibrium interest rate, the quantity theory of money, nominal and real interest rate
  6. Discuss the differences among saving, investment, desired saving and desired investment and explain how these differences can generate short-run fluctuations in real GDP. Interpret the Keynesian theory of monetary policy and its role in impacting the economy

  ABSE304: Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης

  Course Contents

  Economics, institutions and development: How the other half live? Economics and development studies; Economies as social systems; What do we mean by development?

  Comparative development: differences and commonalities among developing countries. Defining the developing world; The structural diversity of developing economies; Common characteristics of developing nations; How developing countries today differ from developed countries in their early stages; Are living standards of developing countries and developed countries converging?

  Classic theories of economic development: Development as growth and the linear-stages theories; Structural change models; The international-dependence revolution; The neoclassical counterrevolution: market fundamentalism; Classic Theories of development: reconciling the difference

  Contemporary models of development and underdevelopment: The new growth theory: endogenous growth; Underdevelopment as a coordination failure;

  Poverty, Inequality and development: Measuring inequality and poverty; Social welfare; Absolute poverty; Policy options

  Population growth and economic development: causes, consequences and controversies. The basic issue; A review of numbers; The demographic transition; The cause of high fertility in developing countries – the Malthusian model; The consequence of high fertility; Policy approaches

  Urbanisation and rural-urban migration: theory and policy. The migration and urbanisation dilemma; The role of cities; The urban gigantism problem; The urban informal sector; Urban unemployment; Migration and development

  Human capital: Education and health in economic development. Investment in education and health: the human capital approach; Child labour; The gender gap; Educational systems and development; Health systems and development

  Agricultural transformation and rural development: Agricultural growth: past progress and current challenge; The role of women; The economics of agricultural development; Policy implications

  The trade policy debate: export promotion, import substitution and economic integration. Export promotion versus import substitution; The industrialisation strategy approach to export policy; South-South trade and economic integration; Trade policies of developed countries: the need for reform

  Balance of payments, debt and macroeconomic stabilisation controversy: The balance of payment account; Financing and reducing payment deficits; The debt crisi of the 1980s; IMF stabilisation policies

  Foreign finance, investment, and aid: controversies and opportunities. The international flow of financial resources; Private foreign direct investment and the multinational cooperation; Private portfolio investment; Foreign aid

  Some critical issues for the twenty-first century: Global independence and the growth of developing world markets; The global environment; The crisis in sub-Saharan Africa; Globalisation and International financial reform

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Differentiate the various theoretical models used to explain economic development and uneven growth
  2. Identify policy measures designed to alleviate economic problems faced by developing countries
  3. Explain the increasing interdependence of the world economy in terms of food, energy, natural resources, technology, information and financial flows; coordinated approaches are necessary
  4. Recognize the fact that problems of development should be treated from an institutional, structural and market perspective; relevant theories must always been combined with realistic institutional analyses
  5. Classify common developing countries problems but also realise that such countries can be very different from each other

  ABSE305: Οικονομική του Περιβάλλοντος

  Course Contents

  Four economic questions about global warming: How much pollution is too much? Is the Government up to the job? How can we do better? Can we resolve global issues?

  Ethics and Economics: Utilitarism and social welfare functions as externalities

  Pollution and resource degradation: the open access problem, the public goods problem. Case study: over fishing and aquaculture

  The efficiency standard: efficiency pollution levels, the Coase theorem, the ethical basis for efficiency standard

  The safety standard: the right to safety? Inefficient, not cost effective and regressive?

  Sustainability: a neoclassical view and ecological view (net national welfare, natural capital depreciation, future benefits, costs and discounting, Malthus and ecological economics, measuring sustainability and the ecological versus neoclassical debate)

  Measuring the benefits and costs of environmental protection (types of non market benefits, consumer surplus, risk assessment and perception, engineering costs, productivity and employment impacts of regulation and monopoly costs)

  Is more really better? Consumption and welfare (money and happiness, social norms and rate race, positional goods and consumption externalities, welfare and social consumption)

  Environmental regulation: the process of regulation, regulation under imperfect information, bureaucratic discretion and political influence

  Monitoring and enforcement: the economics of crime and punishment, compliance record and cost effective enforcement

  Incentive-based regulation: cost effectiveness and technological progress. Case study of the Carbon Dioxide Trading system in Europe

  Promoting clean technologies: small scale and large scale technologies: case studies

  Energy policy and the environment: electricity, heat and transport

  Poverty, population and the environment: family size, population growth and the global environment. How to envisage a sustainable future?

  Environmental policy in poor countries: damaging subsidies, property rights, resource conservation and debt relief

  The economics of global agreements: monitoring and enforcement, biodiversity and global warming

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify four essential questions that need to be answered when analysing environmental problems (application of this framework to the problem of global warming)
  2. Identify the issues of ethics and economics: review of concepts of utilitarism and social welfare functions
  3. Distinguish the concepts of resource degradation and externalities; efficiency and safety standard and sustainability.
  4. Analysis of consumption and welfare, analysis of environmental regulation, monitoring and enforcement
  5. Appraise how incentive-based regulations work
  6. Identify what are clean technologies
  7. Recognise the interaction between energy policy and the environment
  8. Determine why and how poverty, population and the environment are all interlinked
  9. Identify environmental policy in the context of poor countries
  10. Evaluate the economics of Global Agreements

  ABSE402: Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής

  Course Contents

  I. Globalization and the world economic order

   
  The nature of globalization: technological, institutional and structural changes in the world economy. Confrontation of opposing views on globalization: Why globalization works (M. Wolf) vs. Globalization and its discontents (J.Stiglitz). The role of institutions in the world economy. The rules of the world economic order, established in the second half of the 20th century. The IMF, the World bank, G-7, G-8, G-20. Critical assessment of “the rules of the game”. The controversies of sustainable development. Discussion of different approaches to the establishment of new rules of the world economic order.

  II. The World’s financial crisis and the recession in the real sector

   
  An overview of the financial crisis. Drying up investment. Critical assessment of financial and institutional solutions, offered in the EU and in the U.S. Discussion of imperatives and alternatives of the world economic recovery and growth.

   

  III. The EU: Multiple European Problems and Challenges

   
  The single European market and the multiple European problems and challenges. Short run vs. long run economic problems in the EU. Critical assessment of the Lisbon Agenda: goals, tools, and achievements. Europe 2020. Analysis of the merits and drawbacks of the European Monetary Union. The current sovereign debt crisis and the controversies of approaches to handle it. Case studies.

   

  IV. The world’s markets for commodities

   
  Characteristics of the world’s markets for commodities (crude oil, natural gas, grains and vegetable oils, etc). Discussion of technological and structural changes and their impact on the world’s markets for commodities. Assessment of pros and cons of prospective future developments.

   

  V. Current Economic Issues of the Republic of Cyprus
  Analysis of the crisis in the real estate market. Discussion of alternative solutions for negative externalities – the water problem, the issue of energy saving, etc. Other issues of the day

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Categorize the most acute contemporary economic problems and discuss their sources.
  2. Examine the nature of globalization and confront the opposing views on its impact on welfare
  3. Critically assess the role of institutions in the world economy and their constraints.
  4. Compare and contrast different theoretical approaches to the contemporary financial crisis and the recession in the real sector.
  5. Debate the merits and drawbacks of the European Monetary Union in relation to the current (2007-2012) debt crisis.
  6. Evaluate the effectiveness of different approaches to face the current economic problems in Cyprus and globally, and arrive at a consistent personal point of view, assembling information and data to support it.

  ABSI300: Πρακτική Εξάσκηση

  Course Contents

  1.  Registrations for internships are handled at the departmental level with the cooperation of the Careers office and the Industry liaison office at Frederick University. . A departmental internship coordinator assists the student in designing the internship experience in various business disciplines such as; Marketing, Human Resources, Accounting & Finance, Operations etc..
  2.  Close liaison should be attained between the university and the firm, institution, or agency in order to ensure that the aims and objectives of the program are fulfilled and a high-quality of internship is attained. For this purpose on-site visits may be carried out by the Internship coordinator to ensure that all conditions are fulfilled.
  3.  A number of interim reports will be submitted to enable assess and evaluate the progress of the student. The reports which should also be signed by the work / department supervisor must show the basic skills the student is expected to develop (communication, working in groups and under time constraints) as well as the duties performed and their relevance to the theory gained in class.
  Students will be required to submit a final report for assessment before a grade is given to them. The final report which should also be signed by the work / department supervisor should include an overview of the company, the structure of the company, a detailed reference to the  duties performed and their relevance to the theory gained in class, main problems faced as well as benefits gained at work.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Integrate classroom knowledge and experience in an industrial, / practical setting in various businesses, government, or community-service work situations
  2. Translate academic principles to action, to test career interests, and to develop skills and abilities through carefully planned and supervised programs related to the Business degree they are seeking.
  3. Comprehend the contemporary turbulent and changing business environment.
  4. Develop the appropriate communication skills necessary to communicate effectively with superiors, inferiors, colleagues and customers.
  5. Work under pressure and within time constraints.
  6. Learn to work in groups.
  7. Expand and utilize the experience gained during their employment into a thesis project.

  ABSM202: Συμπεριφορά Καταναλωτή

  Course Contents

  1.    Consumer Rule Ch. 1

  a.        What is consumer behaviour?

  b.       Consumer’s Impact on Marketing Strategy

  c.        Marketing’s impact on consumers

  d.       Marketing Ethics and Public Policy

  e.        Consumer Behaviour as a field of Study

  2.      Consumer Perception Ch. 2

  a.       Sensory Systems

  b.       Exposure

  c.       Attention

  3.   Learning and Memory Ch.3

  a.       Behaviour Learning Theories

  b.       Cognitive Learning Theory

  c.       The Role of Memory in learning

  4.     Personality and Lifestyles Ch. 6

  a.       Personality

  b.       Lifestyles and Psychographics

  5.     Attitudes Ch. 7 & 8

  a.       What are attitudes? Power and Functions

  b.       The Standard Learning Hierarchy

  c.       Forming Attitudes

  d.       Attitude Model

  e.       Elements of Communication

  f.         Source

  g.       Message

  6.      Group Influence and opinion Leadership Ch. 11

  a.      Reference groups

  b.      Positive Vs Negative reference groups

  7.   Income and Social Class Ch.12

  a. Consumer Spending and Economic Behaviour

  b. Discretionary Income

  c. Social Class Structure

  d. Components of Social Class

  8.   Consumers and Sub-cultures Ch. 13 & 16

  c.       Income and social class

  d.       Consumer Spending and Economic Behaviour

  e.       Cultural Influences on Consumer Behaviour

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Define consumer markets and Explain the concept of consumer behaviour .
  2. Apply the theory of consumer behaviour in interpreting consumer behaviour in the market place.
  3. Analyse the personal characteristics affecting consumer behaviour
  4. Evaluate the various buying roles
  5. Design promotional campaigns capitalising on consumer behaviour knowledge

  ABSM204: Διοίκηση Πωλήσεων

  Course Contents

  CHAPTER 1- Changing Word of Sales Management

  Overview of the Sales Person

  Sales Management Process

  Sales Management Trends

  Effective Sales Managers

   

  CHAPTER 2- Overview of Personal Selling

  Building Long term Relationships

  Contributions of Personal Selling

   

  CHAPTER 3 – Organizational Strategies and the Sales Function

  Customer Relationship Management

  Marketing Strategy and Sales Force

  Organizational Buyer Behaviour

   

  CHAPTER 4 – Sales Organization Structure and Sales Force Development

  Sales Organization Structures

  Comparing Sales Organization Structures

   

  CHAPTER 5 – Staffing the Sales Force: Recruitment & Selection

  Importance of Recruitment and Selection

  Recruitment and Selection Process

  Legal and Ethical Considerations in Recruitment and Selection

   

  CHAPTER 6 – Development of the Sales Force: Sales Training

  Role of Sales Training in Sales force

  Sales Training as a Crucial Investment

  Ethical and Legal Issues

   

  CHAPTER 7 – Sales Leadership

  Contemporary Views of Sales Leadership

  A Leadership Model for sales Management

  Problems in Leadership

   

  CHAPTER 8 – Motivation and Reward System

  Types of Sales Force Rewards

  Financial Compensation

  Non Financial Compensation

  Guidelines for Motivating and Rewarding Sales People

   

  CHAPTER 9 – Evaluating the Performance of Sales People

  Sales Person Performance Evaluations

   

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Recognize the importance/nature of sales management
  2. Understand the complementary function of sales management in relation to the other promotional methods/tools.
  3. Apply the theory of personal selling process.
  4. Outline the concept of relationship selling. Outline the essential selling skills.
  5. Evaluate the attributes of effective sales personnel and compare the various compensation methods.
  6. Design effective sales presentations and plan for effective sales training schemes.

  ABSM306: Διεθνές Μάρκετινγκ

  Course Contents

  Introduction to Global Marketing 
  Overview of Marketing; competitive advantage, globalization, global industries. Forces affecting Global Marketing (Ch. 1)

  The Global Marketing Environment – Overview, Methods, tools and techniques used for identifying, analyzing and selecting international market opportunities.
  Analyzing foreign market potential and opportunities. (Ch. 2-5)

  Segmentation, Targeting and positioning
  Global Market Segmentation
  Assessing Market potential and Choosing Target Markets
  Target Market Strategy
  Positioning (Ch. 7)

  Importing, Exporting and Sourcing
  Organizational Export Activities (Ch. 7)

  Examine different methods of entry into the international market place.
  Licensing, Investment, and Strategic Alliances (Ch. 9)

  The Global Marketing Mix
  Product and Brand Decisions (Ch. 10)
  Pricing for International Markets ; Factors Influencing International Pricing (Ch. 11)
  Logistics and the International Distribution System; Channel of Distribution Structures, Factors affecting choice of channels (Ch. 12)
  Global Marketing Communications – Global Advertising, Public Relations, Sales Promotions, Personal Selling and Direct / Internet Marketing. (Ch. 13)

  Strategic Elements for Competitive Advantage

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Recall the main concepts relevant to international and global marketing.
  2. Explain the complex environment as well as the marketing mix strategies in international and global marketing
  3. Apply the gained knowledge, the concepts and the tools acquired in this course to better comprehend the global environment.
  4. Evaluate the methods, tools, and techniques used for identifying and selecting international market opportunities and the methods for entry into the international marketplace.
  5. Develop their own opinions as to how international product strategies should be formulated.

  ABSM308: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος

  Course Contents

  Chapter 1-Developing Marketing Strategies and Plans

  The Central Role of Strategic Planning

  Corporate and Division Strategic Planning

  Business Unit Strategic Planning

  Product Planning: The Nature and Process of a Marketing Plan

   

  Chapter 2-Identifying Market Segments and Targets

  Levels of Market Segmentation

  Segmenting Consumers Markets

  Bases for Segmenting Business markets

  Market Targeting

   

  Chapter 3-Creating Brand Equity

  What is Brand Equity?

  Building Brand Equity

  Measuring Brand Equity

   

  Chapter 4- Crafting the Brand Positioning

  Developing and Communicating a Positioning Statement

  Differentiation Strategies

  Product Life Cycle Marketing Strategies

  Market Evaluation

   

  Chapter 5 – Dealing with Competition

   

  Chapter 6-Setting Product Strategy

  Product Characteristics and Classifications

  Differentiation

  Product and Brand Relationships

  Packaging, Labeling, Warranties, and Guarantees

   

  Chapter 7 – Designing and managing services

   

  Chapter 8-Developing Pricing Strategies and Programs

  Understanding Pricing

  Adapting the Price

  Initiating and Responding to Price Changes

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Recognise the need for new product development.
  2. Explain the key decision areas when new products are developed.
  3. Apply the concept/theory of new product development.
  4. Outline the options available as far as branding is concerned, analyse the various packaging methods to be considered, use the various pricing methods.
  5. Evaluate the various distribution options
  6. Create new product offerings by applying all theoretical issues raised throughout this course.

  ABSM410: Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ

  Course Contents

  1.  Defining Marketing for the Twenty-First Century

  The Importance of Marketing

  The Scope of Marketing

  Core Marketing Concepts

  The New Marketing Realities

  Company Orientation toward the Marketplace

  Marketing Management Tasks

  2. Developing and Implementing Marketing Strategies and Plans

  Marketing and Customer Value

  Corporate and Division Strategic Planning

  Business Unit Strategic Planning

  The Marketing Plan and Marketing Performance

  3. Creating Customer Value, Satisfaction and Loyalty

  Building Customer Value and Satisfaction

  Maximizing Customer Lifetime Value

  Cultivating Customer Relationship

  Customer Databases and Database Marketing

  4. Identifying Market Segments and Targets

  Levels of Market Segmentation

  Segmenting Consumer and Business Marketing

  5. Crafting the Brand Positioning and Dealing with Competition

  Developing and Communicating a Positioning Strategy

  Differentiation Strategies

  Competitive Forces and Competitors

  Analyzing Competitors

  Competitive Strategies

  6. Developing Pricing Strategies and Programs

  Understanding Pricing

  Setting the Price

  Adapting the Price

  Initiating and Responding to Price Changes

  7. Managing Marketing in the Global Economy

  Competing on a Global Basis

  Internal Marketing

  Managing the Marketing Process

  Socially Responsible Marketing

  8. Marketing Channels (Ch.7)

  Number of Channel Levels

  Vertical Vs Horizontal Marketing Systems

  Marketing Logistics

  9. Integrated Marketing Communications (Ch.8)

  Promotion Mix

  Integrated Marketing Communications

   

   

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Explain the basic theories and ideas of marketing management.
  2. Apply the relevant marketing theories in real life examples (case studies).
  3. Use this information together with knowledge gained from other business and Marketing courses to solve contemporary Marketing problems.
  4. Examine current Marketing articles and compare and contrast the different points of view presented.
  5. Evaluate these articles with respect to the main ideas, evidence, conclusions, credibility and importance.
  6. Develop critical skills and ability to evaluate the use of different marketing tools and strategies

  ABSO105: Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι

  Course Contents

  Management functions and skills (Chapter 12)

  Four functions of management. Management skills.

  Organization, teamwork and motivation (Chapter 13)

  Designing en effective organisational structure. Organising the workforce. Working in teams, motivating employees

  Human resources (Chapter 14)

  Demographic challenges. Alternative work arrangements. Planning for company’s staffing needs. Working with labour unions.

  Accounting and financial management (Chapter 7)

  Understanding accounting, analysing financial statements, understanding financial management

  Banking and securities (Chapter 8)

  Money and financial institutions. Types of securities investments. Investments strategies and techniques. Analysing financial news.

  Marketing concepts and strategies (Chapter 9)

  Understanding today’s customers. Planning your marketing strategies.

  Products and pricing (Chapter 10)

  Characteristics of products. Product line and product-mix strategies.

  Pricing strategies

  Distribution and customer communication (Chapter 11)

  Developing distribution strategies. Developing customer communication strategies.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Analyse the various functional fields of management integrated within a strategic framework
  2. Outline the strategic planning process
  3. Explain the important of setting long-term goals and objectives
  4. Summarize the main steps involved in the decision making process
  5. Discuss the functions of a company’s organization structure
  6. Explain the concepts of accountability, authority and delegation
  7. Explain the challenges and advantages of a diverse workforce
  8. State the basic accounting equation and explain the purpose of double-entry bookkeeping and the matching principle
  9. Explain the purpose of ratio-analysis and list four main categories of financial ratios
  10. Discuss the importance of establishing investment objectives and identify five factors to consider when making investment choices

  ABSO106: Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ

  Course Contents

  Chapter 11 — Managing Teams: Groups and group development.  Stages of a group development. Turning groups into effective teams. Types of work teams. Current challenges in managing teams

  Chapter 12 — Managing Change and Innovation: The change process.  Types of organizational change. Managing resistance to change. Techniques for reducing resistance to change. Stimulating innovation. Creativity versus innovation

  Chapter 13 — Understanding Individual Behaviour: Focus and goals of individual behaviour. Attitudes and job performance. Job involvement and organizational commitment. Personality traits and personality insights. Perceptions. Factors that influence perception. Social learning

  Chapter 14 — Managers and Communication: The nature and function of communication. Methods of interpersonal communication. Effective interpersonal communication. Overcoming barriers to communication. Organizational communication. How technology affects managerial communication

  Chapter 15 — Motivating Employees: Early and contemporary theories of motivation. Current issue in motivation Cross-cultural challenges. Motivating unique groups of workers. From theory to practice: suggestions for motivating employees

  Chapter 16 — Managers as Leaders: Who are leaders and what is leadership. Early leadership theories. Contingency theories of leadership. Contemporary views on leadership. Understanding gender differences and leadership

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Analyse the management functions of planning and decision-making, organizing, leading and controlling.
  2. Identify and analyse how individuals would function in groups and how conflict emerges, and it is managed in organizations.
  3. Describe the best practices influencing team performance
  4. Choose and apply the different approaches available for effectively organising, motivating, leading, controlling and managing conflict within groups.
  5. Demonstrate the importance of building organisational culture and its effect in management functions.
  6. Describe techniques for stimulating innovation and managing change

  ABSO111: Οργανωσιακή Συμπεριφορά

  Course Contents

  Organisational diversity:
  Diversity defined
  Forces of change
  Diversity management and high-involvement organisations
  Roadblocks to diversity
  Creating and managing diversity

  Organisational behaviour in a global context:
  Forces of globalisation
  The globalisation experience for associates and managers
  Opportunities for international participation
  High-involvement management in the international context
  Ethics in the international context

  Work motivation:
  The strategic importance of work motivation
  Content theories of motivation
  Process theories of motivation
  Motivating associates: an integration of motivation theories

  Stress and well-being:
  Workplace stress defined
  Two models of workplace stress
  Organisational and work-related stressors
  Individual influences on experiencing stress
  Individual and organisational consequences of stress
  Managing workplace stress

  Communication:
  The communication process
  Communication within organisations
  Interpersonal communication
  Barriers to effective communication

  Conflict, negotiation, power and politics:
  The nature of conflict
  Causes of conflict
  Conflict escalation and outcome
  Negotiation
  Power
  Organisational politics

  Organisational change and development:
  Pressures for organisational change
  Planned change
  Organisational development

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Identify the links between behavioural management and organisational performance
  2. Recognise the relevance of managing people and integrate these concepts with knowledge gained in other core business course
  3. Appreciate why human capital is one of the most important asset to an organisation
  4. Analyse how organisations can build culture, communication and leadership to improve performance
  5. Examine with empirical example how to effectively manage behaviour in organisations

  ABSO304: Διοικητική Επιστήμη Ι

  ABSO304: Διοικητική Επιστήμη Ι

  Course Contents

  Forecasting. The components of time series.

  Smoothing methods (simple moving averages, weighted moving averages, exponential smoothing)

  Trend projection. Forecasting a time series with trend and seasonal components. Regression and mean square error.

  De-seasonalisation.

  The structure of a waiting line system. Classification of waiting line models. Little’s flow equations

  The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The multiple-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and arbitrary service times.

  Sensitivity Analysis in Linear Programming.

  Transportation and the assignment problem.

  Simplex Method – Applications.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Forecasting. The components of time series.
  2. Smoothing methods (simple moving averages, weighted moving averages, exponential smoothing)
  3. Trend projection. Forecasting a time series with trend and seasonal components. Regression and mean square error.
  4. De-seasonalisation.
  5. The structure of a waiting line system. Classification of waiting line models. Little’s flow equations
  6. The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The multiple-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and arbitrary service times.
  7. Sensitivity Analysis in Linear Programming.
  8. Transportation and the assignment problem.
  9. Simplex Method – Applications.

  ABSO305: Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

  Course Contents

  Network diagrams, critical path analysis, project scheduling with certain and uncertain activity times. Economic and time programming.

  Considering Time-Cost trade-offs.  Crashing activity times.  Linear programming models for crashing decisions.

  Decision tree analysis -Tree diagrams and payoff tables. Decision making without probabilities (optimistic, pessimistic and minima regret approaches), Decision making with probabilities.  Sensitivity analysis.  Expected value of perfect information.

  Game theory.  Matrix games, strategies, optimum strategies and the value of the game.  Strictly determined games.  2X2 matrix games.  2xM and Mx2 games.  Graphical method, MxM games.

  Inventory control systems, EOQ model.  Economic production lot size.  Inventory models with planned shortages.  Quantity discounts for the EOQ model

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Draw, understand network diagrams and apply critical path analysis and project scheduling with fixed or uncertain activity times.
  2. Apply crashing activity times using linear programming models for the crashing decisions.
  3. Understand and explain decision tree analysis -tree diagrams and payoff tables. Apply and analyse decision making without probabilities (optimistic, pessimistic and minima regret approaches)
  4. Apply and interpret decision making with probabilities and perform sensitivity analysis. Calculate and explain the expected value of perfect information
  5. Understand Game theory. Matrix games, strategies, optimum strategies and the value of the game. Strictly determined games. 2X2 matrix games. 2xM and Mx2 games.
  6. Understand, apply and interpret Inventory control systems, EOQ model, Economic production lot size, and Inventory models with planned shortages.
  7. Apply, analyse and synthesize the above concepts in business related problems.

  ABSO308: Διαχείριση Καινοτομίας

  Course Contents

  Innovation in the making:

  ·        Types of innovation

  ·        Sources of innovation

  ·        Theories of innovation

  ·        Networks of innovators

  ·        Organizational innovation

  ·        Measuring innovation

  ·        Innovation and intellectual propertyrights

  The Systemic nature of innovation:

  ·        Systems of innovation

  ·        Innovation clusters

  ·        National systems of innovation

  ·        Regional systems of innovation

  How innovation differs:

  ·        Sectoral systems of innovation: whyinnovations differ across sectors?

  ·        Innovation in “Low Tech” industries

  ·        Innovation in services

  ·        Innovation diffusion

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Understanding processes that lead to the creation of innovations, with particular focus on firms and networks.
  2. Providing an account of the wider systematic setting influencing innovation and the role of institutions and organizations in this context.
  3. Focusing on the consequences of innovation with respect to economic growth, international competitiveness, and employment.

  ABSO309: Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

  Course Contents

  1.    Opportunity recognition for a new business venture

  2.    Reasons for writing a business plan

  3.    Feasibility analysis for a new business idea

  4.    Industry analysis

  5.    Market analysis

  6.    Developing the right marketing mix and marketingplan

  7.    Management team and structure

  8.    Operations plan and product (service) developmentplan

  9.    Managing start-up, fixed and variable cost,pro-forma financial statements, break-even analysis, cash flow analysis.

  10.  Presenting the business planwith confidence

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  ABSO418: Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

  Course Contents

  Managers’ responsibilities and the natural environment:

  Models and principles in environmental management theory.

  Techniques and methodologies of environmental impact assessment

  Uncertainty and the assessment of risks and hazards to the environment

  Integrated resource management

  Environmental Strategic Management, Environmental Operations Management,

  Environmental Planning, Green Politics and Economics.

  Environmental management in the private sector

  Socio-economic, political and managerial responsibilities

  Case study of environmental pollution: private and public responses

  The principles applied to successful environmental management

  Part 1: Theory and Approaches of Environmental Management

  Part 2: Resource Management and Environmental Management Issues

  Water, Coastal and Island Resources

  Agriculture, Land Degradation and Food Security

  Biodiversity Resources

  Atmospheric Issues

  Urban Environments and Industrial Pollution Issues

  Environmental Threats

  Part 3: Environmental Management Tools and Policies

  Environmental Management Methods, Tools and Techniques

  Environmental Accounting, Greening Economics and Business

  Environmental Management and Development.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Understand a wide range of management methods and techniques for risk analysis, participatory planning and decision-making.
  2. Examine the principles of environmental management in a wide range of situations, both on regional and business scales.
  3. Assess the consequences of environmental interventions and appreciate the ecosystem approach to environmental management
  4. Understand the current scientific opinions and practices on the effects of pollutants on ecological and human environments.
  5. Develop conceptual models from desk study information and acquire a basic understanding of key components of the environmental systems analysis

  ABSO450: Επιχειρησιακή Ηθική

  Course Contents

  The Corporation in Society

  The Corporation and Its Stakeholders

  Stakeholder theory and analysis

   

  Business and the Social Environment

  Corporate Social Responsibility

  The history of corporate social responsibility

  The debate on balancing economic, legal and social responsibilities

  The evolving notion of corporate responsibilities

   

  Business and the Ethical Environment

  Ethics & Ethical Reasoning

  The meaning of ethics

  The core elements of ethical character

  Analysing ethical problems in business

   

  Business and Government in a Global Society

  The Challenges of Globalisation

  The process of globalization, benefits and costs

  Doing business in a diverse world

  Global codes of corporate conduct and collaborative partnership for global problems

   

  The Corporation and the Natural Environment

  Ecology and Sustainable

  Ecological challenges

  Global environmental issues

  Responses of the international business community

   

  Business and Technological Change

  Technology: A Global Economic & Social Force

  The explosive force of technology

  The emergence of high technology business

  The Internet

  Socially beneficial uses of technology

   

  Managing Technological Challenges

  Business protecting privacy

  The management of information security

  Protecting intellectual property

  Managing scientific breakthrough

   

  Building Relationships with Stakeholders

  The Community and the Corporation

  The business-Community relationship

  Community relationships

  Corporate giving

   

  Business and the Media

  Public relations

  Ethical and social responsibilities of public relations managers

   

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. To identify that business and society are an interactive system; companies have social responsibility and should act ethically
  2. Recognise that globalisation poses new challenges such as environmental or technological ones
  3. Assess the role of companies in communities including corporate philanthropy
  4. Analyse the ethical dimension of media relations and advertisement

  AFIN203: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι

  Course Contents

  Dividend policy: The dividend process, factors affecting dividend levels and changes, information in dividends and stock repurchases, and the dividend  controversy

  Portfolio theory: Means, variances and correlations of assets based on historical returns or scenarios portfolio expected returns and volatility the concept of diversification, feasible investment set, minimum variance set and efficient set, investor preferences in mean-variance space, the capital allocation between risk-free rate and risky portfolios

  Financing and the cost of capital Miller-Modigliani theory of the capital structure and the tax advantage of debt, the weighted average cost of capital (WACC) approach for firm valuation using CAPM, unlevered and levered betas, capital structure theories

  Understanding and valuing options: Definitions of common options contracts and their use, payoff diagrams for common option contracts and combinations of options, put-call parity, call and put option contracts using Black-Scholes and binomial trees, sensitivity analysis to option values, application of option theory to corporate investment decisions (real options)

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Describe the alternative theories of dividend policy and show the dividend irrelevancy argument with numerical examples
  2. Calculate mean, variances and correlations between assets, portfolio expected returns and explain the concept of diversification
  3. Explain and show graphically the feasible set, minimum variance set, and efficient set and explain capital allocation between risk-free and risky assets
  4. Calculate the value of the firm with debt financing using the weighted average cost of capital and the CAPM model
  5. Describe the characteristics of options and derive payoff diagrams of options
  6. Calculate financial options value using Black and Scholes formula and using binomial trees
  7. Apply option theory to value corporate investment decisions under uncertainty

  AFIN204: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ

  Course Contents

  Mergers and Acquisitions: economies of scale, economies of vertical integration and other efficiency gains arising from mergers and acquisitions type of growth opportunities achieved through mergers and acquisitions, dubious reasons for mergers and acquisitions, valuation of merged businesses having different capital structures

  Forwards and Futures: definitions, examples of using forwards and futures for hedging risk valuation of forwards and futures on stocks or stock indices with/without dividends, forwards and futures on foreign currency valuation of commodity futures, the cost-of-carry and convenience yield, differences between forward and future contracts

  Option pricing theory: basic no arbitrage restrictions for options and put-call parity, dividends and optimal early exercise of American options, risk-neutral pricing and the derivation of binomial tree parameters for option pricing, binomial trees for pricing of options of various types

  Risk management: risk management using options and futures, delta hedging and other Greeks, swaps and interest rate risk

  Application of option pricing theory in the valuation of corporate assets and liabilities: Merton’s model for the valuation of equity and risky debt and credit spreads, sensitivity analysis on Merton’s model, extensions of Merton’s model with endogenous default

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Explain sensible and dubious motives for mergers and acquisitions and apply valuation methods for mergers with different capital structures
  2. List the characteristics of forwards and futures, explain their use
  3. Explain the no arbitrage argument and the valuation of forwards and futures
  4. Explain risk-neutral valuation method for the pricing of options.
  5. Appraise different types of options using binomial trees and analytic methods
  6. Explain the importance of risk management and apply risk management tools based on option theory in practice
  7. Apply option pricing theory for the valuation of firms corporate assets and liabilities

  AFIN306: Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

  Course Contents

  An overview of financial markets: The investment environment and distinction between real and financial assets, the players of the financial system (households, business and government sector) and their role, the money market, the bond and derivative market structure and their role, the security trading process, mutual funds and other investment companies

  Portfolio theory: Means, variances and correlations of assets, feasible investment set, minimum variance set and efficient set, investor preferences in mean-variance space and the concept of diversification, portfolio optimization and optimal capital allocation

  Stock Valuation and market efficiency: dividend discount model, Discounted free cash flow approach and CAPM, implications of market efficiency under its different forms

  Derivatives and their use: the characteristics of derivative securities different types of derivative securities and their use,risk management use of derivative securities

  Fixed income securities: List of bond characteristics, different types of government and corporate bonds
  option provisions embedded in bond contracts
  present value formulas for bond pricing, the term-structure of interest rates and interest uncertainty, managing bond portfolios based on duration and immunization

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Describe of the investment environment, markets and institutions
  2. Apply portfolio theory analysis using expected returns, risk and explain the concept of diversification
  3. Calculate the value of stocks using alternative models based on dividend and future free cash flows and use traditional models of optimal capital structure.
  4. Explain and apply the theory of market efficiency in different settings
  5. Describe other types of financial instruments like forwards, futures and swaps and their role in hedging risk
  6. Explain the characteristics of fixed-income securities and the impact of different forms of uncertainty affecting fixed-income securities

  AFIN411: Διεθνή Χρηματοοικονομικά

  Course Contents

  Introduction to International finance: multinational firm, exchange rate risk, political risk, interest rate risk goals of international financial management and risk management national income accounting and the balance of payments, effect of national debt and its effect on import/export industries the link between balance of payments imbalances and exchange rates under fixed and floating exchange rate regimes main historical developments of the international monetary environment, current monetary environment and the reasons for major international financial crises

  Valuation of forwards, futures and options: No arbitrage conditions and rational prices for forward and future contracts, currency forwards contract pricing, forward, spot and expected currency prices and home and foreign interest rates, no-arbitrage theory and the valuation of simple currency options and Quantos

  Exchange rate determination and the link with interest rates, prices and economic policy: The Law of One price and absolute and relative purchasing parity, international version of Fisher Effect connecting inflation, real and nominal interest rates of different countries, empirical evidence for purchasing power parity theory and explanations, interest rate parity, expected inflation differences and expected changes in the exchange rates, covered interest arbitrage, short run equilibrium in the product and asset markets and the effects of temporary and permanent shifts in monetary and fiscal policy

  Managing foreign exchange rate and interest rate exposure: Risks involved in international operations in different industries, forward, futures and option contracts to hedge currency risk with examples in different industries, swaps and interest rate risk

  Foreign investment decisions and the cost of capital of international operations: types of entity for foreign operations and possible barriers to entry to foreign direct investment, implications of political risk on the overseas investment decision, international cost of capital using international version of the CAPM, adjusted present value for international investment decisions, taxation in the international enviroment

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Describe the risks and goals of the multinational firm and the fundamentals of the international financial system and national accounts
  2. Explain the valuation of currency forwards, futures and options and the connection between home and foreign interest rates and futures prices
  3. Explain the economic relationship between interest rates, inflation and exchange rate and the effect of fiscal and monetary policy in short run economic variables
  4. Explain the effect of currency risk in different industries and the use of forwards and futures to hedge this risk
  5. Use capital structure theory adjusted for the international firm for the calculation of the cost of capital of international projects, explain the issues involved in international investment and capital structure decisions