Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική (MBA) Εξ Αποστάσεως

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική (ΜΒΑ) Εξ Αποστάσεως Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό MBA στη Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική μοριοδοτείται από το δημόσιο τομέα, παρέχει στους φοιτητές τις θεμελιώσεις γνώσεις και δεξιότητες και τους εξοπλίζει με τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουν να γίνουν ηγέτες αλλά και να εξειδικευτούν ως στελέχη οργανισμών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

Κάνε την αίτησή σου ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ!

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη

Τμήμα:  Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίπεδο σπουδών: Master (2ος κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Εξ Αποστάσεως (Full time ή Part time)

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο στους συμμετέχοντες που πρόκειται να ακολουθήσουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια από ειδικούς και με την προετοιμασία της διατριβής τους. Οι συμμετέχοντες είναι επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των οικονομικών, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, μάρκετινγκ και διοίκησης από καθηγητές με ειδίκευση στους τομείς αυτούς με διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα και δημοσιεύσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό ότι, πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στους προαναφερθέντες τομείς, είναι η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων και γνώσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσω της μελέτης πραγματικών περιπτώσεων (case studies) στην αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα. Το πρόγραμμα προετοιμάζει επίσης τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (sustainable growth) των κοινοτήτων τους.
  Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Ελληνικά.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  • Κατανοούν τις αρχές μικροοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να βρίσκουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.

  • Αξιολογούν επενδύσεις και άλλες χρηματοδοτικές αποφάσεις.

  • Δημιουργούν σχέδια μάρκετινγκ και τοποθέτησης νέων προϊόντων και υπηρεσίων στην αγορά.

  • Αναπτύσσουν τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες για να ηγούνται των επιχειρήσεών τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

  • Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου.

  • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στην ανάλυση των δεδομένων προγραμματισμού νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

  • Κατανοούν τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 90
  Σύνολο 90

   

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 90 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

  No. Κωδικός Όνομα ECTS
  1 DGMBA512 Οικονομικά της Επιχείρησης 5
  2 DGMBA513 Αρχές Μάρκετινγκ 5
  3 DGMBA515 Ποσοτικές Μέθοδοι 5
  4 DGMBA516 Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 5
  5 DGMBA517 Στρατηγική Διοίκηση 5
  6 DGMBA518 Διοίκηση Έργων 5
  7 DGMBA545 Προϋπολογισμός του δημόσιου τομέα και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε 10
  8 DGMBA546 Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση/πολιτική 10
  9 DGMBA547 Αρχές διοίκησης του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10
  10 DGMBA510 Μεθοδολογία της Έρευνας 5
  11 DGMBA549/550 Ερευνητική Πρόταση και Διατριβή στην Κατεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής 25

   

  Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

  Ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στο 2ο εξάμηνο φοίτησης έχοντας ολοκληρώσει το βασικό κορμό μαθημάτων (τα πρώτα 6 υποχρεωτικά μαθήματα των 5ects).

  Η αξιολόγηση του φοιτητή και η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος προκύπτει από τον συμψηφισμό των βαθμολογούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της τελικής εξέτασης.

  Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

   

  Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.