Τα τελευταία χρόνια, η Παγκόσμια Κοινότητα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ενθαρρύνει κορίτσια και γυναίκες να εμπλακούν στην επιστήμη, και συγκεκριμένα στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM). Ωστόσο, η συμμετοχή γυναικών σε αυτούς τους τομείς παραμένει δυσανάλογη.

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την έναρξη μακροπρόθεσμης εκστρατείας με σκοπό την αντιμετώπιση της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών στη Μηχανική, την Επιστήμη και την Τεχνολογία, συμμετέχοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης του φυλετικού χάσματος σε αυτούς τους τομείς.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων στην Κύπρο και στο πλαίσιό της θα προσφερθούν ειδικές υποτροφίες σε όλα τα κορίτσια που θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για να σπουδάσουν σε προγράμματα Μηχανικής και Τεχνολογίας (προπτυχιακό επίπεδο) στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick, δηλαδή στα πιο κάτω προγράμματα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικών
  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Πτυχίο Αρχιτεκτονικής
  • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • Πολιτικού Μηχανικού

Ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης της φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε καλώντας μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας 2107101410 & 6980568536 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος μας!