Σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχιών του στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank, το Πανεπιστήμιο Frederick σημείωσε ακόμα ψηλότερες επιδόσεις στην κατάταξη του 2022, συγκρινόμενο με κυπριακά, ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, στη γενική κατάταξη, στην οποία τα Πανεπιστήμια αξιολογούνται με βάση όλα τα κριτήρια, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στη 139η θέση ανάμεσα σε 1103 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αντίστοιχα στη 194η θέση διεθνώς, ανάμεσα στα συνολικά 2068 Πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν.

Ως αποτέλεσμα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει καταταχθεί δεύτερο ανάμεσα σε 20 κυπριακά και ελληνικά Πανεπιστήμια που έχουν συμμετέχει στο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης.

Παράλληλα, κατάφερε να αποσπάσει βαθμολογία Α (την ψηλότερη βαθμολογία) σε 7 δείκτες, στους τομείς της Διεθνοποίησης, της Περιφερειακής Εμπλοκής, της Έρευνας, και της Μεταφοράς Γνώσης. Οι δείκτες στους οποίους το Πανεπιστήμιο πέτυχε την πιο ψηλή βαθμολογία στους τέσσερεις βασικούς τομείς είναι οι ακόλουθοι:

  • Research: Art Related output
  • Knowledge Transfer: Co-publications with Industrial Partners
  • International Orientation: International Academic Staff, International joint Publications
  • Regional Engagement: Bachelor Graduates working in the region, Masters graduates working in the region, Regional Joint Publications

Απόδειξη της ψηλής ποιότητας του έργου του Πανεπιστημίου είναι οι συνεχιζόμενες ψηλές επιδόσεις του στην Έρευνα, και συγκεκριμένα στις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Το Πανεπιστήμιο Frederick σημειώνει όλο και ψηλότερες επιδόσεις κάθε χρόνο στο καταξιωμένο σύστημα αξιολόγησης, που στηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτρέπει στον χρήστη

να συγκρίνει Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο με βάση διάφορα κριτήρια που θεωρούνται σημαντικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

«Η ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου Frederick και οι συνεχιζόμενες διακρίσεις του, τόσο στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης U-Multirank όσο και σε άλλες διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων, μάς κάνουν ιδιαίτερα περήφανους. Αποτελούν έμπρακτη επιβράβευση της προσπάθειάς μας να παρέχουμε Ποιοτική Εκπαίδευση και Έρευνα. Θα ήθελα να υπομνήσω και να ευχαριστήσω τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, που συντονισμένα και μεθοδικά εργάστηκαν γι’ αυτά αλλά και πολλά άλλα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας, όπως οι τεράστιες επιτυχίες σε θέματα εξασφάλισης εξωτερικής χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, η συγγραφή και δημοσίευση ενός πολύ μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών με ένα ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή απήχησης, η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου μας, αλλά και η προώθηση και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.» ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθ. Γιώργος Δημοσθένους. Το U-Multirank είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η φετινή αξιολόγηση περιλαμβάνει πάνω από 2,000 Πανεπιστήμια από 96 χώρες.